Dit was het Symposium van Docenten voor Inclusie 2023

Het Symposium van Docenten voor Inclusie richt zich op iedereen die (professioneel) bezig is met inclusie. We richten ons dus op collega-docenten, leerkrachten, ondersteuners, CLB-medewerkers, assistenten, studenten, andere professionals en uiteraard ouders.

Programma

Onthaal 9u – 10u

We ontvangen jou graag vanaf 9u met warme koffie, thee en een knabbel.

Vanaf 9u30 bieden we inspirerende prikkels voor inclusie!


Workshop naar keuze 10u – 12u

Spreken MET en niet OVER leerlingen: hoe kom je tot meer participatie in inclusietrajecten?

Inclusie gaat over volwaardige participatie van alle partners, met de leerling als spilfiguur. Een belangrijke manier om tot participatie te komen is spreken MET en niet OVER de leerling. In deze workshop krijg je letterlijk de stem van de leerling mee. Er wordt dieper ingegaan op het belang van het beluisteren van de leerling en er worden handvatten aangereikt waar je meteen mee aan de slag kan.

Joke Janssens
Docent (verkorte) opleiding Secundair Onderwijs
Elisa Vandenbussche
Docent banaba Buitengewoon Onderwijs en Zorgverbreding en Remediërend leren
Eveline Mertens
Docent opleiding Kleuteronderwijs
Arteveldehogeschool

 

De buurt als gedeelde leer- en leefomgeving

Kinderen lopen idealiter school in de buurt waar ze opgroeien. Hoe kunnen scholen die buurt meer binnenhalen en een actieve speler zijn in de buurt? Ontdek wat een gedeeld educatief partnerschap tussen school, ouders en de buurt kan betekenen. We gaan onder andere aan de slag met handvaten uit de Resokit.

Inge Verhaegen
Docent-onderzoeker Bachelor Orthopedagogie, projectcoördinator Resokit en coach Zorgzame Buurten
Odisee hogeschool
Els Vos
Projectmedewerker Resokit

 

Samen voor inclusief onderwijs: twee perspectieven uit de praktijk

Wat kunnen een ondersteuningsnetwerk en een lerarenopleiding van elkaar leren? In deze workshop ontdek je beide perspectieven aan de hand van casussen en didactisch en ondersteunend materiaal. Tegelijk dagen we jou ook uit om je eigen inclusiepraktijk te ontdekken.

Mieke Faems
Coördinator ondersteuningsnetwerk  on2o
Elke Van Nieuwenhuyze
Docent Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
Odisee hogeschool

 

ProuD To Teach All: een gids om inclusieve scholen te coachen

Hoe ontwikkel je het potentieel van alle leerlingen? En hoe geef je krachtig les in diversiteit? Het Erasmus+ project ProuD To Teach All neemt je mee in de kracht van jouw schoolteam om samen inclusieve leeromgevingen te creëren. Laat je in deze sessie inspireren door de gids voor coaches van www.proudtoteachall.eu. We linken dit ook aan veelgestelde vragen en gespreksstarters van www.potentialtoteach.be

Marijke Wilssens
Docent banaba buitengewoon onderwijs– zorgverbreding en remediërend leren – postgraduaat zorgleraar
Annemieke Eerlingen
Docent Educatieve Bacheloropleiding voor lager onderwijs
Arteveldehogeschool

Hannah Boonen
Kernexpert inclusief leren en samenwerken
Expertisecentrum Inclusive Society
UCLL

 

Samenwerken in de onderwijspraktijk – 7 tinten grijs

Samenwerking is cruciaal om inclusief onderwijs te realiseren en het kind hierin centraal te stellen. Hoe doe je dat? In deze workshop ontdek je hoe je de samenwerking tussen ondersteuner en leerkracht krachtig vormgeeft.

Elke Emmers
Professor Inclusief onderwijs
UHasselt

 

Hoe versterk jij de veerkracht van ouders die kiezen voor inclusie?

De keuze van ouders om te gaan voor inclusie wordt niet altijd even sterk ondersteund. Vaak krijgen zij te maken met drempels, tegenwind en andere uitdagingen. Deze workshop neemt je vanuit ervaringen met en kennis over kansarmoede en (trauma) sensitief werken mee in wat jij als professional kan betekenen voor ouders die kiezen voor inclusie. Want door het versterken van de veerkracht van ouders, draag je bij aan het realiseren van inclusie voor hun kinderen.

Fatma Ozdemir
Docent graduaat Orthopedagogische Begeleiding
Thomas More hogeschool

 

Diversiteit NetWerkt! Leraar, Lerarenopleider en student in tandem naar sterk inclusief onderwijs

Voor het versterken van inclusief onderwijs wordt vaak naar de lerarenopleidingen gekeken. In deze workshop ontdek je hoe het project Diversiteit NetWerkt! deze uitdaging voor lerarenopleidingen aanpakt. We nemen je mee in onze ervaringen en inzichten uit het opzetten van netwerken, bestaande uit de verschillende actoren op het professioneel continuüm van de leraar.

Izabel Janssens
Docent banaba Buitengewoon onderwijs en Onderzoeker Inclusive Society
Sofie Van Eynde
Docent banaba Buitengewoon onderwijs en Inclusief onderwijs
UCLL

 

Ondersteunen naar inclusief onderwijs

Onderwijsondersteuning kwam plots het onderwijsveld binnen als nieuw concept, als een nieuwe functie en met de ondersteuner als een nieuwe partner voor leerkrachten en ouders. Maar hoe geven we dat nu handen en voeten? Vanuit een vierjarig multidisciplinair onderzoek werd een kader voor onderwijsondersteuning ontwikkeld in nauwe samenwerking met ondersteuners en ondersteuningsnetwerken. In deze workshop verkennen we het conceptueel kader en de do’s en dont’s.

Beno Schraepen
Onderzoekscoördinator – Docent Bachelor Orthopedagogie
AP Hogeschool


Lunch 12u – 13u


Carousel focussen op inclusie 13u – 16u

Tijdens de middagsessie komen verschillende mensen aan het woord. Hun bijdrage wordt steeds verrijkt door intermezzo’s waarin leerlingen, ouders en andere betrokkenen partners de puntjes op de i van inclusie zetten.

We zetten in op interactie en uitwisseling.

 

Inclusie op scherp

Docenten voor Inclusie is ontstaan in de schoot van Ouders voor Inclusie.  De vereniging is vaak de katalysator die inclusie in beweging brengt. Ouders delen hun ervaringskennis, hoe zij de focus op inclusie behouden en hun pedagogische keuze waarmaken.

Ouders voor Inclusie

 

Inclusie in handen van jouw team

Dr. Annet De Vroey werkt bij de European Agency for Special Needs and Inclusive Education en werkte mee aan het profiel van de inclusieve leerkracht. Tijdens de ontwikkeling van dit profiel werd duidelijk dat inclusie niet gaat over de individuele competenties van een leerkracht, maar over een sterke samenwerking – een team agency. Het profiel biedt een kader voor een team om inclusie samen in handen te nemen.

Dr. Annet De Vroey
Project Manager, European Agency for Special Needs and Inclusive Education
Docent banaba’s en postgraduaten lerarenopleiding
UCLL

 

Het is niet wat je zegt, het is wat je er mee doet

Inclusief onderwijs realiseren, hoe doen de buren dat eigenlijk? Wel, dat doen ze met Passend onderwijs: onderwijs dat past, aangepast, ondersteund en dat je vooral ook samen doet. Henric Bezemer en Julia Henning nemen ons mee in hoe zij inclusie waarmaken zonder het woord zelf centraal te stellen. Welke gouden sleutels openden het Nederlandse pad naar inclusief onderwijs en wat kunnen wij hieruit leren?

Henric Bezemer
Directeur/bestuurder
Julia Henning
Voorzitter werkgroep inclusie
Samenwerkingsverband Driegang

 

Kunst brengt inclusie in beweging

Met het project Kunsten Inclusief zet de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in op een inclusieve Academie. Githa Kockaerts, coördinator van het project, laat ons zien wat er gebeurt als je kunstenaars loslaat op de vraag ‘Hoe gaan we op een inclusieve manier in dialoog over inclusie?’. De antwoorden op deze vraag zijn even inspirerend als verrassend en vooral, ze zetten dingen in beweging.

Githa Kockaerts
Coördinator Kunsten Inclusief
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

 

Voorbij de vertroebeling van inclusie

Als het gaat over inclusie, dan horen we vaak ‘ja, maar’ of ‘als, dan’, we horen vaak excluses. Beno Schraepen neemt ons mee door alle vertroebelingen die deze excluses veroorzaken. Hoe gaan we voorbij de vertroebeling? Hoe krijgen we gedeelde taal, gedeelde doelen en een gedeelde drive? Hoe krijgen we inclusie op scherp om er voluit voor te gaan?

Beno Schraepen
Onderzoekscoördinator – Lector Bachelor Orthopedagogie
AP Hogeschool


Informatie & inschrijving

10 februari 2023

Deelnameprijs

Studenten: 25 euro
Professionelen: 45 euro

Broodjeslunch en alle dranken inbegrepen

Inschrijving

Schrijf je in via ons inschrijvingsformulier! Schrijf iedere persoon die mee komt apart in via ons inschrijvingsformulier.

Inschrijvingsgeld ten laatste 05/02/2023 storten op rekeningnummer: IBAN BE47 7370 3013 1980 met vermelding van alle door u ingeschreven deelnemers.

Vragen?

Vragen rond inschrijven, mobiliteit, ondersteuning of voeding? Contacteer:
Judith Baele: Judith@oudersvoorinclusie.be

Bereikbaarheid

Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Met de fiets

Kom jij met je eigen fiets? Er is een ruime ondergrondse fietsenstalling voorzien.

Met de bus, tram, metro

Knooppunt F. Rooseveltplaats op circa 1000 m

Halte Noorderplaats [103341 & 103342] vlak voor de campus (Leien)

Halte Noorderplaats [108395 & 104390] op circa 300 m (t.h.v. Van de Wervestraat)

Halte Opera [103354 & 103357] & Opera Metro [103365 & 103368 & 103394] op circa 1 km

Met de trein

Station Antwerpen-Centraal ligt op circa 1,5 km of 20 min te voet.

Met de auto

Je kan je met de autokomen, maar dit is niet de meest optimale keuze.

In de Antwerpse binnenstad is een lage-emissiezone (LEZ) van kracht. Check hier of je voertuig wel binnen mag.

Aan de rand van de stad vind je meerdere park and rides (P+R’s). Hier kan je gratis voor langere tijd parkeren en vlot overstappen op fiets, tram of bus.

Campus NOO ligt in de rode parkeerzone: parkeren op straat is beperkt en duur.

Publieke autoparking(s) in de buurt:

Campus NOO heeft een ondergrondse autoparking, maar deze is enkel voorbehouden voor personeel en avondstudenten.