Als lokaal bestuur kan je intekenen op doelstellingen uit het Plan Samenleven. Om met deze doelstellingen aan de slag te gaan kan je een samenwerking aangaan met Ouders voor Inclusie.

Wat kan Ouders voor Inclusie betekenen voor jouw lokaal bestuur?

Onderwijs

Steunpunt voor Inclusie ondersteunt ouders van kinderen met een beperking én lokale partners bij de uitwerking van inclusief onderwijs. Tijdens ontmoetingsmomenten maken ouders en lokale partners kennis met ervaringsdeskundigen en ontdekken ze goede praktijkvoorbeelden en tools.

  • Zet tools in om communicatie met ouders van kinderen met een beperking te versterken.
  • Vergroot de expertise en het repertoire voor redelijke aanpassingen.
  • Zet ervaringsdeskundigen in.
  • Versterk het inclusief traject van jongeren met een beperking en versterk de samenwerking met de ouders.

Dit kadert binnen actie 15 van Plan Samenleven: Brug leggen naar Onderwijs.

Vrije tijd

In het traject ‘eerste hulp bij inclusieve activiteiten’ screent het Steunpunt Inclusie twee lokale activiteiten en adviseert hoe inclusie in de praktijk waar te maken met handelingsgerichte adviezen.

Een tweede mogelijk traject is een inclusielab waarin in drie sessies aan de slag wordt gegaan met een concrete vraag rond inclusieve vrije tijd.

  • We brengen een divers team samen om tot ideeën te komen en deze direct om te zetten in tastbare resultaten.
  • Zo krijgen lokale partners concrete handvatten over hoe zij inclusie nog sterker kunnen uitdragen binnen de lokale context.

Steeds met een helpdesk voor lokale besturen en organisaties.

Dit kadert binnen Actie 13 en 23 van het Plan Samenleven: In contact brengen met Sport en Jeugdwerk.

Arbeid

Steunpunt voor Inclusie ontwikkelde een Eerste Hulp Bij Werk-tool. Een inclusieve stage of job uitbouwen vraagt voorbereiding en doelgerichtheid.

De processen m.b.t. een stage of job worden opgedeeld in verschillende stappen (bv. beeldvorming, zoektocht, voorbereiding, start en bijsturing). In elke stap wil de tool aantonen hoe er doelgericht, flexibel en creatief kan gewerkt worden.

Het Steunpunt voor Inclusie organiseert twee kennismakingsmomenten en een opvolgingsmoment voor lokale besturen die de tool willen inzetten.

Dit kadert binnen Actie 9 van het Plan Samenleven: Toeleiden van kansengroepen naar de Arbeidsmarkt.

Naar de site van Plan SamenlevenMeer info over onze samenwerking met lokale besturen