1. Neem contact op met de school en vraag een persoonlijk gesprek met een afgevaardigde van het schoolbestuur. Meestal is dit de directeur. Doe dit ook per mail/per brief, zo heb je ook een schriftelijk bewijs. Het is belangrijk dat je snel reageert, want meestal heb je hier maar drie dagen de tijd voor.
    Wil je meer zeker zijn over het aantal dagen of meer info over de verdere stappen, ga dan kijken in het schoolreglement.
  2. Na het gesprek kan men beslissen het oriënteringsattest te behouden of opnieuw een klassenraad te laten samenkomen. Komt de klassenraad niet opnieuw samen of ben je het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kan je als ouder beroep aantekenen bij een beroepscommissie op school.
    Let op: ook hier heb je meestal maar drie dagen de tijd voor.

Deze beroepscommissie bestaat niet alleen uit leden verbonden aan de school maar ook uit schoolexterne leden. Deze commissie is bevoegd voor het bevestigen of het wijzigen van de beslissing van de klassenraad. Alle informatie over de beroepscommissie en beroepsprocedure vind je in het schoolreglement.

Wat kan het Steunpunt voor Inclusie voor jou hierin betekenen?

Als Steunpunt kunnen we op het moment dat het oriënteringsattest wordt uitgereikt helaas weinig betekenen.  Wat we wel kunnen is jou de procedure toelichten, je verhaal beluisteren en je ondersteunen gedurende de procedure. Als ouder dien jij namelijk zelf de stappen te zetten en hebben onze medewerkers geen ‘actieve’ rol.

Meer info/bronnen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leren-en-evalueren/evaluatie/niet-akkoord-met-een-evaluatiebeslissing
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#11