Fotoreportage


Plenair

Inclusief onderwijs als pedagogische keuze

Stel dat we nu eens stoppen met ‘leuteren’ over het M-Decreet (zelfs verantwoordelijk voor mislukte oogsten in Afrika en lage waterstanden in de USA 😊) en kijken naar inclusie vanuit een pedagogische bril.

Kunnen we dan iets leren van Hannah Arendt en de manier waarop zij naar opvoeden en onze verantwoordelijkheid voor volgende generaties kijkt? Kunnen we dan iets leren van het concept ‘presuming competence’ (Biklen) om met andere ogen naar de mogelijkheden van kinderen te kijken? En kunnen we dan iets leren over verbinding (Van de Putte – Daelman) als noodzakelijke pijler voor inclusie?

Zo wordt inclusie een werk-van-alledag, zo wordt inclusie een werk van velen, zo wordt inclusie een proces waarbij altijd weer opduikende hindernissen (…het leven, weet je wel…) geen dwingende reden moeten vormen voor uitsluiting en het plaatsen van iemand in een minderwaardige positie.

Prof. Geert Van Hove
Vakgroep Orthopedagogiek
Universiteit Gent

Pencils

Gemaakt door de studenten Digital Arts and Entertainment – Howest

Workshops

Verbindend samenwerken voor kansen in de vrije tijd

Een ouder brengt het verhaal over hoe zij vrije tijd voor hun zoon invullen: op welke drempels zijn ze hierbij al gebotst en hoe gingen zij partnerschappen aan die drempels ombuigen in kansen voor inclusie. Een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie licht hierbij toe hoe zij aan de hand van inclusielabs samen met ouders op zoek gaat om inclusieve vrije tijd waar te maken.

Expeditie inclusief, al spelend aan de slag rond inclusie

Tijdens de workshop ‘Expeditie inclusief’ vertellen we jullie alles over het gelijknamig inclusief belevingsspel dat ontwikkeld werd door De Ouders vzw. We maken ook tijd om even samen te spelen, zodat we ook ervaren wat onze kinderen voelen wanneer ze het spel spelen in de klas, in de jeugdbeweging of in de buurt.

Ontwikkelingsgericht aan de slag in het kleuteronderwijs

In de kleuterklas neem je samen met jouw kindje de eerste stappen in het inclusief onderwijs. Als ouder heb je veel vragen en wil je dat je kindje een goede start maakt. In deze workshop neemt een ouder wiens kind net de overstap naar het eerste leerjaar maakte, je mee in wat zij leerde en ervaren heeft.

Inclusief werk: begin er tijdig aan en experimenteer!

Een jongere geeft een inkijk in haar proces dat zij gegaan is naar haar inclusieve werkplekken en hoe dit nu verloopt. Wanneer begin je eraan? Wat is dat  voor de jongere een inclusieve werkplek? Waar haalt zij voldoening uit? De erkenning, de volwaardige job, haar collega’s …

Samenwerking tussen leerkrachten en ondersteuners: hoe versterken ze elkaar in het creëren  van een inclusieve leeromgeving

Er is een groeiende nood aan samenwerking tussen leerkrachten en ondersteuners in het creëren van inclusieve leeromgevingen. Wat verenigt hen? Hoe kan hun werkrelatie omschreven worden? Wat zijn gemeenschappelijke uitgangspunten en drempels? Onze partner hogeschool Vives en Yoni Lammers (coördinator – expertisecoach Basisaanbod en IAC ONW Noord)Torhout) brengen in  deze workshop onderzoeksresultaten en koppelen deze aan praktijkvoorbeelden van ondersteuners.

Bouwen aan ons inclusietraject in het secundair onderwijs

Hoe ga je pro-actief aan de slag met het inclusietraject van jouw kind? Een ouder geeft je een inkijk in haar strategieën om inclusie waar te maken voor haar kind in het secundair onderwijs. Ze gaat in op hoe zij steeds actief vooruit denkt en hoe zij alle partners hierin meeneemt.

De keuze voor inclusief lager onderwijs als pedagogische keuze

Een ouder vertelt hoe zij vertrekt vanuit haar visie op inclusie als een evidente keuze in het uitbouwen van het traject van haar kind. Hoe kan je anderen inspireren?  Hoe versterkt de keuze voor inclusie niet alleen haar kind, maar alle kinderen op de school?Deze ouder hoopt je te inspireren om goede voorbeelden te blijven delen en de nadruk te blijven leggen op de meerwaarde, de kracht en schoonheid van inclusie.

Inclusief werk loont

Stap per stap evolueren we in Vlaanderen in de richting van inclusief werk. Welke stappen kunnen jongeren met een handicap zetten op het vlak van inclusief werk? En loont dit dan ook op financieel vlak? Deze workshop wordt gebracht door Grip vzw en Handicap & Arbeid.

Ook wij… schrijven een boek

Op de inclusiedag van 2018 werden Brent, Lucas en Sofie gevraagd om een workshop te geven rond inclusie. Ze waren onder de indruk van de reacties. Een van de vragen van de ouders die bleef nazinderen was : doen wij onze kinderen iets aan door voor hen de keuze voor inclusie te maken? Ze besloten daar iets mee te doen en verzamelden 15 verhalen van jongvolwassenen met een beperking over hun kijk op inclusie in een boek. De making of van het boek ‘ook wij’ willen ze graag met jullie delen.

Ouders brengen hun inclusieverhaal in een podcast

In een recente samenwerking met Relaas, brengen enkele ouders hun inclusieverhaal in een podcast. In deze luisterverhalen gaan we op zoek naar de strategieën die ouders inzetten om inclusie voor hun kind mogelijk te maken. Het begrijpen en uitdiepen hiervan helpt ons om ook andere ouders te versterken.

Jongerenworkshops

Seksualiteit en relaties

Praten over vriendschap, relaties, het lichaam, seksualiteit en weerbaarheid is voor niemand gemakkelijk. Aan de hand van kaarten, afbeeldingen,… uit het spel ‘Vrienden en Vrijers’ breken we “spelenderwijs” het taboe en brengen we deze thema’s aan bod. In deze interactieve workshop van hogeschool Vives  is veel ruimte om zelf deel te nemen en uit te wisselen.

Vrije tijd

Zin om nieuwe vrijetijdsorganisaties te leren kennen of gewoon  deel te nemen aan een leuke activiteit? Enthousiaste medewerkers uit verschillende vrijetijdsorganisaties met inclusie-ervaring organiseren activiteiten voor alle jongeren.

We gingen aan de slag met het memoriespel van Komaf (zie link) en maakten met deze kaartjes ons eigen vrijetijdsprofiel (zie document).

Ook wij… schrijven een boek

Op de inclusiedag van 2018 werden Brent, Lucas en Sofie gevraagd om een workshop te geven rond inclusie. Ze waren onder de indruk van de reacties. Een van de vragen van de ouders die bleef nazinderen was : doen wij onze kinderen iets aan door voor hen de keuze voor inclusie te maken? Ze besloten daar iets mee te doen en verzamelden 15 verhalen van jongvolwassenen met een beperking over hun kijk op inclusie in een boek. De making of van het boek ‘ook wij’ willen ze graag met jullie delen.