Doel

#sayyes is een korte maar krachtige video waarmee we mensen ervan bewust willen maken dat ook kinderen met een beperking rechten hebben: het recht om in een warm gezin op te groeien, recht om naar school te gaan in de eigen buurt, recht op vrije keuze van het vrijetijdsaanbod,…

Met de video wil OVI inclusie op een positieve manier belichten en aantonen dat ieder van ons kan bijdragen tot het realiseren van de rechten van kinderen met een beperking en hun discriminatie een halt toeroepen.

Sensibilisering: doel en aanpak

Met de video willen we mensen sensibiliseren over de rechten van kinderen met een beperking. Hiervoor baseren we ons op het VN verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en focussen we ondermeer op art. 7 (kinderen met een handicap), art. 24 (inclusief onderwijs), art. 30 (vrije tijd, sport), alsook op de Universele verklaring van de Rechten van het Kind. We willen mensen inzicht geven in inclusie en hen er de ‘rijkdom’ van laten zien. We willen hen laten reflecteren over hun eigen houding en over gangbare praktijken in de maatschappij tegenover kinderen met een beperking en hoe dit de rechten van kinderen met een beperking beïnvloedt.

We willen veel mensen bereiken, zeker ook mensen die nog niet in aanraking kwamen met inclusie. Maar daarnaast hopen we met de video ook de interesse voor inclusie aan te wakkeren bij mensen die dagelijks met inclusie bezig zijn. Hiermee bedoelen we ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, andere beroepskrachten, beleidsmedewerkers, studenten,… Ook jongeren met een beperking zelf, zijn/haar klasgenoten of andere leden van een vrijetijdsactiviteit (sportvereniging, jeugdbeweging,…) willen we bereiken.
Na de lancering via sociale media zullen we nog op andere manieren met de video aan de slag gaan.


Verhaal

In #sayyes zie je Tima, een meisje van 9. Ze wordt vaak uitgesloten, en dat maakt haar triest. Tima wil met alles meedoen en dat lukt haar ook, ondanks haar beperking.

Tima komt niet alleen op voor zichzelf maar ook voor alle andere kinderen met een beperking.

Ze doet een oproep aan iedereen die kijkt: “Zeg ja tegen kinderen met een beperking, laat ook hen gewoon meedoen”.

Realisatie

De video werd in opdracht van Ouders voor Inclusie (OVI) gerealiseerd door Luk Dewulf.
Coach scenario is Lander Zwaenepoel, de muziek is van Louis Van Haver.
De video werd gemaakt met steun van Cera.

Geef jij Tima en vele andere kinderen een kans? Deel dan deze video en verspreid haar boodschap.


Voor de pers

Wil je meer weten over de video en het verhaal van Tima?
lukdewulf@telenet.be – +32 477 61 69 97

Wil je meer weten over inclusie van kinderen met een beperking en/of over Ouders voor Inclusie?
info@oudersvoorinclusie.be