Chris, onze oudere zoon startte in de lokale gemeenteschool, een prachtige school. We hebben een lang proces van overleg met de school doorlopen om te vragen of Lewis daar ook naar school kon gaan. Ondanks het feit dat de school nooit een leerling met het syndroom van Down heeft gehad, heeft de school goed nagedacht over hun vermogen om in zijn behoeften te voorzien en werd hij geaccepteerd door de Instap-klas. De steun van de medewerkers van het Steunpunt voor Inclusie was van onschatbare waarde voor een goede informatie en communicatie tussen de familie en de school.

Het M-Decreet ondersteunt het inclusief onderwijs voor kinderen met speciale behoeften in België, maar komt helaas zonder financiële steun, wat het uitdagend maakt voor scholen. Lewis werd echter van harte welkom geheten en kreeg elke week 5 uur ondersteuning van een leraar uit het buitengewoon onderwijs, waardoor hij zowel individuele ondersteuning kreeg en kon participeren aan de klasactiviteiten. Dit werd gedurende twee jaar aangevuld met een ongelooflijke ondersteuning vanuit het CAR.

In de 3e kleuterklas kreeg Lewis Chantal als ondersteuner en zij was fantastisch in het helpen van Lewis bij het leren, en het ondersteunen van zijn overgang naar het 1ste leerjaar en het tweede leerjaar. Ze was in staat om alle ondersteuning rond Lewis vanuit de school samen te brengen – leerkrachten, ondersteuners, logopedie, fysiotherapie, en thuis om ervoor te zorgen dat iedereen werkte met hetzelfde doel voor ogen. Dit is van groot belang geweest en heeft ervoor gezorgd dat er een goede communicatie en begrip was van Lewis zijn behoeften en leerdoelen. We zijn enorm dankbaar voor iedereen die Lewis tot nu toe heeft gesteund en hem heeft geholpen om te leren en hem met accepteerde als deel van een gewone school, deel van de maatschappij.

Dit schooljaar hebben we een verandering moeten maken voor Lewis, maar we wilden graag iedereen bedanken die onze inclusieve reis naar dit punt heeft gesteund. Van de directeur, de twee ZORG-coördinatoren, en alle juffen die Lewis doorheen zijn school heeft leren kennen.

Enorme dank aan de ondersteunster Chantal voor haar geweldige werk in alle aspecten van het ondersteunen van Lewis en het zorgen voor een positieve leeromgeving, en het samenbrengen van alle aspecten van Lewis ondersteuning in een samenhangend geheel. Het revalidatiecentrum zorgde voor een geweldige individuele en groepsondersteuning met logopedie, kiné en fysiotherapie van de verschillende therapeuten. Alsook de privé logopediste die na de reva de therapie fantastisch heeft overgenomen. Bedankt ook aan Steunpunt voor Inclusie, Downsyndroom Vlaanderen en de consulente van het CM, julie hebben ons geholpen de weg te vinden naar de juiste ondersteuning.

We hebben goede relaties en vriendschappen opgebouwd doorheen deze reis en zijn dankbaar voor elk individu en de manier waarop ze ons leven hebben geraakt, vooral in het leven van Lewis! Blijf alsjeblieft in contact als je dat wilt!