Het verhaal schetst duidelijk tegenpolen. Waar er geen samenwerken en vertrouwen is, heeft het inclusietraject weinig kans op slagen. Waar er constructief overleg mogelijk is, de partijen luisteren naar elkaar en de ouders worden gezien als experten van hun kind, wordt er een weg bewandeld. Stap voor stap maar telkens in de juiste richting: vooruit!