Wie is Maren?

Maren is een sociale, bezige bij van 13 jaar en zit eigenlijk al van in de crèche in een inclusieve context. Ondertussen zit ze in het zesde leerjaar op dezelfde school als haar oudere broer vroeger. Gaandeweg geraakten zij en haar gezin meer en meer overtuigd van de voordelen van inclusie. Dat inclusief leven is gewoon wat werkt voor hen. Ook in haar vrije tijd is Maren vaak te vinden in inclusieve werkingen, zoals de scouts of de speelpleinwerking.  

Maren haar traject verliep vrij vlekkeloos tot een tijdje geleden. De omgeving werd wat te druk voor Maren en ze voelt zich niet altijd begrepen. Dit maakt dat ze niet altijd het gewenste gedrag vertoont en het team van Maren op zoek ging naar mogelijkheden om zowel het comfort van Maren als dat van haar omgeving te bewaren. Er werd overeengekomen om Maren op bepaalde momenten meer ondersteuning te bieden. Dit steeds in overleg, zodat dit terug afgebouwd kan worden naarmate Maren groeit in deze omgeving.  

Deze ondersteuning kan momenteel ook gegarandeerd worden, dankzij het ondersteuningsteam, PAB-assistenten en Wout.  

Wie is Wout?  

Wout is 22 en verliet in juni 2022 zelf de schoolbanken na een inclusieve schoolloopbaan. Wout studeerde ‘kantoor en logistiek’. Hij doet nu werkervaring op in verschillende contexten. Zo is hij terug te vinden op de Hogeschool, in de dienst distributie van een Gents ziekenhuis en in de school van Maren.  

Ondersteuningsmomenten met Wout  

Op het startoverleg in september werd overeengekomen om enkele momenten extra ondersteuning te voorzien. Al vlug kwam een van de ondersteuners met een gek idee. Ze kende iemand uit haar netwerk die ook nog op zoek was naar een invulling op maandagnamiddag en dat was net het moment waarop ondersteuning nodig was. Vanaf dat moment werd Wout als vrijwilliger een nieuwe schakel in het team van Maren. Er was wel een taakje dat voor beiden, Maren en Wout, in hun interesseveld paste. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de bibliotheek op school.  

Alle kinderen mogen tijdens de middagpauzes boeken ontlenen in de bib. Wanneer deze uitgelezen zijn, worden ze in een bak gelegd in de klas. Op maandagnamiddag gaan Maren en Wout eerst op ronde om deze bakken per klas te verzamelen. Deze brengen ze naar de bib waarna ze alle boeken sorteren en scannen, om ze daarna op hun plek te zetten. Dit is een fijn moment voor Maren en Wout, waar ze naast het uitvoeren van hun taak, ook genieten van het samen zijn. De mama van Wout houdt vanop een afstand een klein oogje in het zeil.  

Win-win voor iedereen

De ondersteuning van Wout biedt een win voor alle partijen. Ook voor de school is er een grote win. Er is een taak weggevallen voor de leerkrachten, want die moesten voordien afwisselend de boeken ophalen, scannen en terugplaatsen. Voor Maren ligt deze taak niet enkel in haar interesseveld, maar ze leert ook een nieuwe handeling volgens een stappenplan uitvoeren. Dit doet ze iedere keer meer en meer zelfstandig. Ze leert ook samenwerken met anderen. Voor Wout is het opnieuw een andere werkomgeving. Hij komt in contact met leerlingen en leerkrachten die voor hem boeiende nieuwe relaties bieden.

Aanpassingen voor Maren

Naast deze ondersteuning ging de school ook op zoek naar aanpassingen die werken voor Maren en haar omgeving. Zo mag ze over de middag naar de bibliotheek op school waar het rustig is. Ondertussen kent Maren deze mogelijkheid. Nu oefent ze op het zelfstandig opzoeken van dit plekje wanneer de omgeving voor haar te druk wordt. Daarnaast werd er een speelkoffer ontworpen die Maren kan meenemen naar de speelplaats. Hier zit allerlei spelmateriaal in waarmee ze tot spel kan komen met haar vrienden.

Tips uit het verhaal van Maren en Wout

  • Denk in oplossingen en niet in moeilijkheden. Ga na waar de sterktes liggen en interesses. Wie weet zit er wel een win in voor alle partijen.
  • Gebruik het netwerk van iedereen rond de tafel. Misschien is het nichtje van de ondersteuner nog op zoek naar een boeiende stageplek?
  • Durf te vragen! Geen enkel idee is te gek, want alle mogelijkheden zijn bespreekbaar in teamverband.