Frederik vertelt ons hoe zijn onderwijsloopbaan in het secundair, anders verliep dan bij de meeste jongeren door veel scholenwissels. Maar uiteindelijk studeerde Frederik af met een diploma in ‘Organisatiehulp’. Binnen deze opleiding deed hij zijn eerste praktijkervaring op in de horeca en als winkelbediende. Op zaterdagen volgde hij daarbovenop lessen digitale vormgeving op de kunsthumaniora. Na zijn afstuderen zet Frederik zijn zoektocht verder vanuit zijn brede interesses. Omdat hij zich graag wilde verdiepen in sociologie, psychologie en maatschappelijke thema’s, schreef hij zich in voor een postgraduaat in Sociaal-Cultureel Werk. 2,5 jaar later zette hij deze opleiding stop en zette hij zijn zoektocht verder in de vorm van stages en werk. Dat kreeg voor het eerst vorm op het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, waar Frederik instond voor het transport van patiënten overheen de campus. Frederik vond dat erg vermoeiend, zowel fysiek als mentaal – hij worstelde met het meerollen van baxters en voelde dat hij langzamer was dan gewenst. ‘Dat is niets voor mij’ bedacht Frederik. Tijd om verder te zoeken dus. Een tijdje later komt Frederik in contact met een medewerker van VOKAN die hem mee zal begeleiden in de zoektocht naar een volgende stageplek. Terwijl ze zoeken naar vacatures op Indeed, valt Frederik zijn oog op een stageplek rond ‘creatief schrijven’. Dat sprak hem meteen aan.

Sara en Frederik besluiten al snel Frederik zijn kandidatuur voor de stageplek in te dienen. Sara ondersteunt hem bij het schrijven van een sollicitatiebrief. Een tijdje later komt Frederik op gesprek en maakt hij kennis met An.

An gaat als werkgever na het sollicitatiegesprek van Frederik in gesprek met haar team, de mogelijke collega’s van Frederik. Het team werkt regelmatig samen met stagiaires en verwelkomt die steeds hartelijk. Maar An voelde aan dat Frederik – vanuit zijn meer bijzondere positie op de arbeidsmarkt – een introductie vroeg.

Frederik werd deel van het team en deed gedurende drie maanden ‘stage’ in de vorm van een IBO-contract, met focus op administratieve ondersteuning en vormgeving. Samen met An en zijn collega’s volgt een nieuwe zoektocht in het vormgeven van Frederik zijn plek als collega.

Op deze eerste stage volgde een langere stage van 6 maanden binnen een Individuele Beroeps Opleiding. Frederik werd dan als werkzoekende opgeleid in het bedrijf om nadien aangeworven te worden. Daarbinnen kreeg Frederik een vergoeding vanuit de VDAB, An als werkgever verbond zich er op haar beurt toe Frederik minstens even lang een contract te geven als de IBO. Maar tot zijn verbazing hoorde hij nadien ‘dat ik mocht komen werken tot mijn pensioenleeftijd’. Frederik kreeg een contract en betaald werk. Zowel Frederik als zijn ouders zijn daar ontzettend fier op ‘zij hebben verwachtingen van mij en ik ook van mezelf.’

Toch gaat het Frederik niet alleen om het geld, wel om de voldoening. Frederik houdt ervan creatief bezig te zijn in zijn werk. Bovendien komt hij in aanraking met mensen die boeken schrijven, daar zit zeker nog een grote droom van Frederik. Maar voorlopig doet hij dat voornamelijk in zijn vrije tijd. En ondertussen bouwt hij alvast de goede contacten op.

Ook werkgever An kijkt terug op deze zoektocht met Frederik als een verrijking, voor haar team en zichzelf. Ze heeft ook een duidelijke boodschap voor andere werkgevers.