Ik ben een... inclusiestagiair

Ik volg een opleiding in het hoger onderwijs die een link heeft met het ondersteunen van mensen met specifieke noden en/of onderwijs. Mijn hogeschool of universiteit biedt hun studenten de mogelijkheid kennis te maken met inclusief onderwijs.

Ik heb gekozen voor een stage in inclusief onderwijs. Ik richt mij vooral naar jou en jouw kind, tegelijkertijd werk ik samen met de school en leerkrachten. Ik probeer een brugfiguur te zijn tussen school en ouders.

Ik ben lerende en sta er niet alleen voor. Ik loop stage onder toeziend oog van een ruimer team die me begeleidt waar nodig (ondersteuner, stagementor, …).

Ik ondersteun op de klasvloer i.f.v de participatie, het welbevinden en het leren van jouw kind. Mijn ondersteuning is zowel gericht op jouw kind als op de volledige klas.

Ik heb een stageopdracht en maak een stageportfolio waarover ik naar jou toe transparant ben; het is mijn doel om ook in die opdrachten naar jou en je kind toe ondersteunend te zijn.

Ik maak inclusie waar door …

Extra handen in de klas, maar ook door een bewuste focus op inclusie te brengen op de klasvloer.

Aandacht te hebben voor zowel het schoolse leren en sociaal leren, participeren, als het welbevinden van jouw kind.

Mijn rol te zoeken in de ruime context en ondersteuning rond jouw kind, ik investeer in communicatie en een vertrouwensband.

Jouw kind ondersteuning op maat te bieden. Werken op maat wil zeggen dat ik zoek naar de sterktes en mogelijkheden van een kind. Dat doe ik vooral door veel te luisteren en te kijken.

Vragen en onzekerheden van zowel mezelf als anderen bespreekbaar te durven maken.

Kleine momenten als krachtig en waardevol te zien en deze te benoemen naar alle verschillende betrokkenen.

Jouw kind en het schoolteam zo veel mogelijk in hun sterktes te zetten en op gepaste momenten op de achtergrond te verdwijnen.

Ik bezit kwaliteiten als …

Een open houding aannemen en authentiek zijn om een vertrouwensband op te bouwen met jouw kind, jou als ouder en jullie netwerk.

Een frisse kijk bieden op ondersteuning, maar tegelijkertijd mezelf ook te laten inspireren door de visie die al aanwezig is.

Mezelf flexibel opstellen in het geven van ondersteuning aan jouw kind, jou en/of de leerkracht. Wanneer iets moeilijker verloopt, probeer ik het op een andere manier aan te pakken.

Gedreven en enthousiast zijn.

Omgaan met het nieuwe en de onzekerheid, dit door te reflecteren en kritisch te kijken naar mijn eigen handelen. Ik sta open voor feedback, dat doet mij groeien in mijn leerproces.

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Elke betrokkene als een ervaringsdeskundige zie, met zijn eigen kennis waar ik graag van leer. Ik neem geen expert-rol op.

Na ga hoe het loopt op de momenten dat ik niet aanwezig ben: tijdens de andere lessen, in het weekend …

Jou als ouder beschouw als een essentiële partner. Ik zoek regelmatig contact, neem jouw perspectief mee en koppel terug omtrent het schoolgebeuren. Ik zoek samen met jou op welke manier communiceren makkelijk is (een heen-en-weerschriftje, een whatsapp-groep, per mail…).

Blijf leren en alles wat ik leer inzet in jullie inclusietraject. Zo genieten jullie mee van de inzichten die ik opdoe in lessen, op andere stageplaatsen of tijdens gesprekken met mijn begeleiders van mijn opleiding.

Op een duurzame manier nadenk over het einde van mijn stage en hoe de ondersteuning en rol die ik opnam verder kan lopen.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be