Ik ben een... ondersteuner van een ondersteuningsnetwerk

Ik ben verbonden aan een ondersteuningsnetwerk.

Mijn ondersteuning vindt voornamelijk plaats op school.

Ik richt mij ten eerste op jouw kind, op jou als ouder en op de leerkracht/leerkrachtenteam.

Ik ben een aanspreekpunt voor en werk samen met verschillende partners: leerling, klas, schoolteam, ouders, therapeuten, …

Samen met jouw kind, jou, het schoolteam … bekijken we waar ondersteuning nodig is, zoeken we naar een balans van ieders verwachtingen waarbij ik steeds het welbevinden en de talenten van jouw kind centraal stel.

Ik luister ook naar de ondersteuningsnoden van de verschillende betrokkenen en ga hier actief mee aan de slag.

Ik probeer zoveel mogelijk ondersteuning te bieden aan jouw kind via de leerkracht en probeer mezelf overbodig te maken. De ondersteuning van een leerkracht is belangrijk aangezien deze veel tijd doorbrengt met jouw kind en ik er niet altijd kan zijn.

Ook scholen zijn een belangrijke partner in mijn en jullie verhaal. Ik wil hen sterker maken in het werken met diversiteit.

“Inclusie is een proces dat je samen met alle betrokken partners aangaat.”

Ik hanteer een inclusie visie want …

Een inclusief traject zit vol met uitdagingen, maar het geeft mij zoveel energie om te blijven zoeken en gaan.

Inclusie stopt niet in de klas maar gaat verder naar de maatschappij en de ruimere context.

Inclusie is voor mij niet altijd wat je ziet maar hoe je erover nadenkt.

Ik maak inclusie waar door …

Jouw kind te ondersteunen in de klasgroep, soms op de voorgrond, soms op de achtergrond. In mijn ondersteuning staan leren en participeren centraal.

Op zoek te gaan naar de talenten en vaardigheden van jouw kind en deze te versterken, zodat jouw kind kan verder groeien in zijn/haar leerproces en sociale ontwikkeling.

Nabijheid te bieden waar nodig.

Oog te hebben voor en in te spelen op de kleine dingen die ontzettend waardevol kunnen zijn: de manier waarop een je kind op school aankomt, de interactie met klasgenoten, …

Het kind in zijn/haar geheel te zien, niet enkel de specifieke noden of vaardigheden.

Het leerkrachtenteam te versterken in het waarderen en gebruiken van de diversiteit op school zonder zelf over te nemen.

Gebruik te maken van verschillende methodes en technieken om na  te gaan wat werkt bij jouw kind.

De leerkracht(en) te om groeikansen van jouw kind op te merken en om hier zelf op in te spelen.

Zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig te zijn.

Het eigen kunnen van de leerkracht te versterken waardoor ik mezelf als ondersteuner op gepaste momenten ‘onzichtbaar’ kan maken.

Ik bezit vaardigheden als …

Interesse tonen in en aanknopen bij wat jouw kind graag doet en goed kan.

Beschikken over een open houding en transparante communicatie.

Flexibel zijn en snel overschakelen indien de situatie anders verloopt.

Reflecteren over het eigen handelen en waar we naartoe willen gaan.

Een goede verbinder zijn tussen de verschillende betrokkenen.

Blijven zoeken en uitproberen van methodes en technieken om de meest passende te vinden voor jouw kind en leerkracht.

Over een specifieke expertise beschikken omtrent bepaalde onderwerpen en tegelijkertijd me altijd lerend opstellen.

Samenwerken en netwerken installeren rond jouw kind, jou als ouder en de leraar.

Inzicht hebben in het brede hulpverleningslandschap.

Iedereen in zijn eigen sterktes kunnen zetten:

  • Jou als ouder betrekken als dé expert over jouw kind.
  • De leerkrachten erkennen als dragers van de leeromgeving waarin jouw kind zich bevindt.
  • Op zoek gaan naar de sterktes van jouw kind en hierop inspelen.

“Ik zoek altijd naar de kleine dingen en hoe die het verschil kunnen maken. Neem nu een stappenplan, als je dat goed integreerd in het klasgebeuren, dan werkt dat echt heel goed.”

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

De beperkte tijd die ik heb efficiënt inzet om zo het grootst mogelijk verschil te maken voor jouw kind. En soms betekent dat net niet leerlinggericht werken, maar eerder leerkracht of schoolgericht, zodanig dat zij zelfstandig aan de slag kunnen met jouw kind.

Inspeel op wat er leeft bij jouw kind, jou als ouder, de leerkracht en klasgroep.

Altijd aanwezig ben op overlegmomenten en bereikbaar ben voor uitwisseling op informele momenten.

Naga wat jouw kind echt nodig heeft om actief te kunnen participeren aan het klasgebeuren en de ondersteuning hierop afstem. Het gaat om verder kijken dan het label.

In verbinding sta met de verschillende betrokkenen en hen op een actieve manier betrek en bruggen bouw tussen jouw kind, jou als ouder en het schoolteam .

Diplomatisch, open en respectvol communiceer naar iedere partner in het inclusieverhaal van jouw kind.

Jou op de hoogte hou van het welbevinden en functioneren van jouw kind op school.

Niet vast blijf hangen in moeilijkheden, maar deze zie als uitdagingen om mee aan de slag te gaan.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be