Wie zijn Docenten voor Inclusie?

Docenten voor Inclusie is ontstaan in de schoot van Ouders voor Inclusie. Ouders gingen getuigen in verschillende opleidingen en werden de brugfiguur tussen verschillende docenten. Het was een logische stap om deze docenten samen te brengen samen te brengen. Een groeiende vraag naar ondersteuning van inclusietrajecten werd onder andere beantwoord door inclusiestages in te richten. Dit zijn stages waarin een student mee ondersteunt in een inclusietraject. Dit kan op school, maar ook in de vrije tijd of elders zijn.

Op regelmatige basis komen docenten van verschillende opleidingen samen om te bekijken hoe zij, elk vanuit zijn of haar opleiding inclusie kan versterken.

Wat doen Docenten voor Inclusie?

Docenten voor Inclusie is een dynamische groep van docenten en/of onderzoekers uit diverse opleidingen die zich engageren om inclusie te versterken door:

  • Studenten in een ‘inclusie- bad’ te dompelen: studenten krijgen inzicht in wat inclusie precies inhoudt en hoe dit er in de praktijk kan uitzien.
  • Ervaringsdeskundigheid van ouders in te bedden in de opleiding: studenten worden voorbereid op een actief en constructief partnerschap met ouders. Getuigenissen van ouders tijdens lessen hebben een grote, positieve impact op onze studenten.
  • Inclusiestages in te richten : studenten krijgen leerkansen door hun vaardigheden te oefenen in een inclusieve stagecontext. Ze gaan aan de slag met een inclusietraject, bieden ondersteuning, maar leren ook sterk in team werken en echt partnerschap met ouders aan te gaan.

Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken wisselen docenten onderling uit en organiseren tweejaarlijks een symposium. Dit symposium is een studiedag waarin we ons onderzoek en praktijk delen met andere professionelen.

Ben jij docent die studenten wil versterken in een inclusieve visie en praktijk? Stuur dan een mailtje naar inge@oudersvoorinclusie.be