Ik ben een... zorgcoördinator

Als zorgcoördinator coördineer ik de zorg op school. Dat betekent dat ik zowel bezig ben met het algemene zorgbeleid (sterk onderwijs voor alle leerlingen), als met de opvolging van de zorg voor leerlingen met specifieke noden.

De klasleerkracht is meestal het eerste aanspreekpunt op school, ook voor jou als ouder. Maar als zorgcoördinator sta ik ook voor jou klaar voor vragen of bezorgdheden rond jouw kind. We gaan samen in gesprek om te zoeken naar de best mogelijke opvolging binnen de school, in samenwerking met alle betrokkenen.

Ik richt mij zowel op sterk onderwijs voor alle leerlingen als op de zorg rond kinderen met specifieke noden.

Wanneer een kind meer zorg nodig heeft, bekijk ik eerste hoe we dit vanuit het schoolteam kwalitatief kunnen bieden. Als dit niet voldoende blijkt, betrek ik externen zoals het CLB en de ondersteuner.

Ik zorg ervoor dat ondersteunende documenten (zoals een handelingsplan of leerlingvolgsysteem) en methoden (zoals planmatig werken en handelingsgericht werken) steeds de aandacht en tijd krijgen die nodig is

ik werk meestal in het lager onderwijs, in het secundair onderwijs kan mijn opdracht anders zijn.

Ik maak inclusie waar door …

Samen met de directie een sterk zorgbeleid uit te bouwen dat preventief inzet op divers sterk onderwijs bieden aan alle leerlingen zodat we minder nood hebben verhoogde of uitgebreide zorg.

Alle zorg en het zorgteam te coördineren. Op die manier is ondersteuning deel van de dagelijkse praktijk op school en geen bijkomende bijzonderheid.

Me bewust te zijn van terugkerende zorgvragen op schoolniveau en daar proactief vanuit verschillende hoeken op in te spelen en een breed draagvlak te creëren (vb. instap anderstalige nieuwkomers in verschillende leerjaren).

De evolutie van jouw kind, doorheen de verschillende schooljaren op te volgen. Op deze manier zorg ik er mee voor dat er continuïteit zit in het traject van jouw kind.

De overgang naar een nieuw leerjaar proactief voor te bereiden en mogelijk te maken met zowel de huidige leerkracht als de volgende leerkracht van uw kind.

Te investeren in zorg voor de leerlingen en zorg voor het leerkrachtenteam. Inclusie wordt een gedeelde verantwoordelijkheid.

De brug te leggen tussen leerkrachten, ondersteuners en ouders. Ik geef de nodige informatie door en breng mensen samen wanneer dit nodig is.

Ik bezit kwaliteiten als …

Sterk zijn in organisatie, ik hou overzicht en breng de juiste mensen samen, ik activeer hen i.f.v. het inclusief traject van jouw kind.

Betrokken zijn, ik weet wat er leeft op school, bij de leerkrachten, bij de leerlingen en bij ouders. Ik heb oog voor ieders noden, ontwikkeling en welbevinden.

Netwerking, want als school kunnen we niet alle uitdagingen alleen aanpakken. Ik weet wie ik waarvoor kan aanspreken.

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Mijn deur open houd voor iedereen. Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders kunnen bij mij binnen lopen voor een informele babbel. Zo weet ik wat er leeft op school.

Leerkrachten ondersteun in hun afstemming op jouw kind en de gehele klasgroep. Ik coach hen wanneer ze voor uitdagingen staan, maar ben ook de eerste die alles wat goed loopt in de spotlights zet.

Regelmatig iedereen in een inclusietraject samen breng in een formeel overleg, ook wanneer alles vlot loopt. Zo kunnen we altijd kort op de bal spelen, maar ook onze successen delen.

Op de hoogte ben van alle regelgeving die betrekking heeft op zorg op school, dus ook de regelgeving omtrent redelijke aanpassingen, leersteun, gelijke onderwijskansen, e.d.

Partner ben van ouders, ik beluister en gebruik jullie expertise over jullie kind.

Jouw kind sterker maak door hem/haar  inspraak te geven in ondersteuning en toekomstplannen.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be