Ik ben een... logopedist

Ik sta in voor de behandeling van communicatieproblemen. Dat is een breed begrip dat alle spraak- en taalontwikkeling omvat.  Communicatie is immers veel meer dan enkel praten. Het omvat uitingsvormen als taal, lezen, schrijven, gebaren, liplezen en ondersteunende communicatiesystemen. Naast communicatie kan je bij mij ook terecht voor leerproblemen. In het algemeen focus ik op de stem, taal, eten en drinken, ademen, slikken, horen en spreken.

Ik hou mij (onder andere) bezig met:

  • Therapie, waarin we bekijken wat er nodig is om de communicatie van jouw kind te ondersteunen en versterken.
  • Onderzoek, waarin ik bekijk wat de oorzaak zou kunnen zijn van een probleem en hoe we dit kunnen aanpakken.
  • Advies en informatie, zodat de omgeving van het kind ook geïnformeerd aan de slag kan.

Ik richt mij in de eerste plaats naar jouw kind en jou als ouder. Daarnaast is het voor mij ook belangrijk om een goed contact te hebben met de school en leraar van jouw kind, met de ondersteuner en andere paramedici zoals kinesisten, psychologen,…

Om logopedische ondersteuning aan te vragen, neem je contact op met je huisarts en jouw ziekenfonds. Het kan ook zijn dat de CLB-medewerker jou naar mij doorverwijst wanneer uit jullie overleg een nood aan ondersteuning m.b.t. taal, communicatie of leren blijkt. Het blijft dan steeds jouw keuze mij te contacteren.

Ik maak inclusie waar door …

(Letterlijk) de stem van jouw kind te versterken, zodat hij/zij makkelijker verbinding kan maken en barrières in communicatie weggewerkt worden.

Mijn taak als logopedist breed in te vullen: ik kan mee op zoek naar redelijke aanpassingen, ik kan mee in overleg gaan op teamvergadering, ik kan mee nadenken over  informering of inleving van klasgenoten…

Vanuit mijn expertise advies te geven aan andere professionals en aan ouders (vb. m.b.t. uitspraak, m.b.t. leren lezen en rekenen). Ik doe dat in het volle besef van andermans rollen.

De specifieke nood van jouw kind te verduidelijken vanuit de diagnostische verslagen, dit kan een antwoord bieden op onzekerheid bij betrokkenen. Ik doe dat met grote nuance en aandacht voor het kind in de eerste plaats.

Mij te richten op alle levensdomeinen van jouw kind, dus niet alleen het onderwijs.

Ik bezit kwaliteiten als …

Mijn specifieke kennis als logopedist zo te vertalen dat jij als ouder en andere partners dit ook (thuis) kunnen inzetten.

Een goede beeldvorming maken, met daarin de focus op noden en sterktes. Hierbij heb ik aandacht voor jouw kind, jou als ouder en jullie netwerk. Ik ben me bewust van het belang en de consequenties van beeldvorming: ik heb oog voor positief taalgebruik en mogelijkheden van een kind.

Organisatorisch sterk zijn, waarbij het van belang is goede afspraken te maken, contacten te leggen, tijd maken voor de verschillende partners, stiptheid …

Geduldig zijn en de tijd nemen om een vertrouwensrelatie op te bouwen met zowel jou als jouw kind. Kleine stapjes zijn belangrijke stapjes.

Doelgericht werken, waarbij verwachtingen errond steeds worden uitgesproken naar elkaar toe. Ik stem die doelen in overleg gevoelig af op de klaswerking en wensen van ouders en kind.

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Altijd informatie op maat en tempo van jouw kind en jou als ouder geef.

Vanuit de verwachtingen en doelstellingen van jou als ouder en jouw kind vertrek. Ik neem jullie mee in het therapeutische proces zodat jullie weten wat ik doe en waarom.

Jouw kind en zijn omgeving zodanig begeleid dat communicatie steeds minder een drempel tot inclusie zal vormen.

Op jouw vraag mee aan tafel ga tijdens overlegmomenten met bijvoorbeeld de school.

De inbreng en de noden van jouw kind duidelijk maak voor andere partijen om zo jouw kind te helpen groeien.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be