Ik ben een... logopedist

Ik sta in voor de behandeling van communicatieproblemen. Communicatieproblemen is een breed begrip dat alle spraak- en taalontwikkeling omvat. Ik focus op de stem, taal, eten en drinken, ademen, slikken, horen en spreken.

Communicatie is veel meer dan enkel praten. Het omvat uitingsvormen als taal, lezen, schrijven, gebaren, liplezen en ondersteunende communicatiesystemen. Naast communicatie kan je bij mij ook terecht voor leerproblemen.

Mijn algemeen takenpakket loopt heel breed, zo houd ik me bezig met:

  • Preventie, onderzoek en hulpverlening
  • Advies en informatie
  • Contextbegeleiding
  • Samenwerking met verschillende deskundigen (arts, psycholoog, tandheelkundige, leraar …).

Ik richt mij in eerste plaats naar jouw kind en jou als ouder. Daarnaast is het voor mij ook belangrijk om een goed contact te hebben met de school/leraar van jouw kind alsook een ondersteuner indien die aanwezig is. Verder werk ik ook vaak samen met andere paramedici zoals kinesisten, psychologen, CLB-medewerkers, neurologen …

Als volwassene kan jij ook beroep doen op mij.

Om logopedische ondersteuning aan te vragen, neem je best contact op met je huisarts en jouw ziekenfonds.

Ik hanteer een inclusie visie want …

Mijn ondersteuning stopt niet aan de schoolpoort. Ik geloof dat inclusie breder gaat dan enkel onderwijs.

Inclusie en communicatie zijn voor mij onmisbaar en onvervangbaar met elkaar verbonden.

Inclusie is voor mij een samen verhaal, voor mij betekend dat dus soms in iemands anders vaarwater of op iemands anders terrein gaat.

inclusie kan voor een vlotter verloop zorgen. Weerstand komt vaak vanuit de gedachte ‘dat men meer werk gaat hebben’, terwijl het gaat om ander werk en niet meer.

Het van belang is dat iedereen ondersteuning kan krijgen in het streven naar hun persoonlijke doelstelling, zelfstandig eigen keuzes kunnen maken en niet alles wordt ingevuld.

Ik maak inclusie waar door …

Ik begeef me ook vaak op andere terreinen (terrein van de CLB-medewerker, zorg coördinator, …). Ik ben voorzichtig op het terrein van de leraar en laat de leraar steeds leraar zijn.

Ik zie mijn domein als logopediste breder dan wat je zou verwachten:

  • Ik bekijk de plaats in klas, aanpassing van materiaal …
  • Ik ga in gesprek met jullie over hoe je een beperking aan je kind en eventueel aan de klas kan uitleggen
  • Ik probeer om de spreekbuis van jou en jouw kind te zijn in vergaderingen
  • Ik ga mee op zoek naar die kleine betekenisvolle openingen

Als logopediste ga ik vaak vanuit het perspectief van jouw kind spreken in plaats van de ik vorm, waardoor de boodschap sneller aanvaard wordt.

Soms ga ik ook de medische toer op of verduidelijk ik de specifieke nood met verslagen van dokters om weerstand uit de weg te ruimen.

Ik zoek een evenwicht tussen zelfstandigheid bevorderen en ondersteuning bieden.

Ik zie jouw kind altijd in hun context en zoek naar verbindingen hierin.

Het meenemen van verschillende partners in het verhaal en duidelijke verwachtingen naar elkaar te stellen is van groot belang.

Ik bezit vaardigheden als …

Een goede beeldvorming maken met daarin de focus op waar is nood aan? Hierbij heb ik zowel aandacht voor jouw kind, jou als ouder, als voor jullie netwerk.

Ik ben diplomatisch en laat de school en leraar in hun kracht en zoek naar verbinding in dit verhaal. Dit betekend dat ik soms verder ga nadenken dan mijn eigen beroep: “Hoe kunnen we zaken linken zodat de ondersteuning vlotter kan verlopen?”

Durven opkomen voor de stem van jou en jouw kind tijdens zowel informele- als formele (overleg)momenten.

Organisatorisch sterk zijn, waarbij het van belang is goede afspraken te maken, contacten te leggen, tijd maken voor de verschillende partners, stiptheid … Dit om een vlot en open traject te lopen.

Geduldig zijn en de tijd nemen om een vertrouwensrelatie op te bouwen met zowel jou als jouw kind.

Doelgericht werken, waarbij een doel voor ogen wordt gehouden en verwachtingen errond steeds worden uitgesproken naar elkaar toe.

Kritische durven kijken naar mezelf toe en daarin mijn eigen assistentie evalueren om niet vast te roesten.

"Ik ben heel vaak de spreekbuis van ouders."

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Altijd informatie op maat en tempo van jouw kind en jou als ouder geef.

Vanuit de verwachtingen en doelstellingen van jullie en jullie kind vertrek.

Jullie kind en zijn omgeving zodanig begeleid dat communicatie steeds minder een drempel tot inclusie zal vormen.

Jullie als ouders en jullie kind steun op vergaderingen. Ik ga samen met jullie mee om ook de andere partners op hetzelfde spoor te krijgen.

De inbreng en de noden van jouw kind maak voor andere partijen om zo jouw kind te proberen tillen naar waar het wil geraken.

De brug maken tussen de school, het thuisnetwerk en de therapeutische setting. Ik kijk mee hoe positieve zaken, gedrag, … in andere contexten kan geïntegreerd worden.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be