Ik ben een... mobiele begeleider

Ik ben mobiel en kom dus naar jou en je kind toe. Ik kan ook komen observeren op school of in de vrije tijd. Hierdoor krijg ik een breed beeld van jou en jouw kind. Vanuit dat brede beeld van jou en je kind kan ik gaan samenwerken met verscheidene partners (vb. leerkrachten, huiswerkbegeleider, scoutsmonitor…). Zo kan ik de brug maken tussen verschillende levensdomeinen, waarbij jouw kind steeds centraal staat

Ik kan verbonden zijn aan een Multifunctioneel Centrum (MFC) (niet-rechtstreeks toegankelijke hulp) of aan een dienst voor thuisbegeleiding (rechtstreeks toegankelijke hulp). Afhankelijk van de organisatie waaraan ik verbonden ben werk ik niet enkel gezinnen met een kind met specifieke noden, maar ook met gezinnen met andere kwetsbaarheden.

Afhankelijk van de organisatie waarmee ik verbonden ben kan ik ook verschillende taken hebben. Maar ik ben in eerste plaats de partner van jou, de ouder. Ik zal jou informeren over de zaken die ik kan opnemen, beslist wat ik wel en niet doe i.f.v. jouw noden en wensen. Ik neem bijvoorbeeld geen contact op met de school zonder dat jij mij dat vraagt.

Ik maak inclusie waar door …

Ondersteunende partner te zijn van ouders in het waarmaken van hun inclusietraject overheen verscheidene levensdomeinen. Ik denk en werk dus buiten de hokjes.

Mijn label als ‘expert’ positief in te zetten om ervoor te zorgen dat de wensen, noden en meningen van ouders gehoord worden door de school, vrijetijdsorganisatie, ….

Via de noden van één kind redelijke aanpassingen binnen te brengen die alle leerlingen helpen. Zo is investeren in het gepast aanbieden van prikkels of structuur voor vele kinderen zinvol.

Uitgebreide verslagen te maken die het inclusietraject verduidelijken en bevorderen. Via mijn verslagen (en tijdens ontmoetingen) maak ik bijvoorbeeld zichtbaar dat kinderen beter leren in een diverse klas.

Ik bezit kwaliteiten als …

Het perspectief van de ouder(s) voorop stellen.

Mijn communicatieve vaardigheid inzetten om mijn observaties te vertalen in stappen richting inclusie. Zo krijgen alle betrokkenen rond het kind concrete handvaten.

Pro-actief zijn, ik wacht niet tot jij zelf de ruimte vindt om mij te contacteren of tot je jouw nood perfect hebt kunnen definiëren. Ik neem regelmatig contact op om te bevragen hoe het gaat.

Uitgebreide en gestructureerde verslagen maken voor verduidelijking en bevordering van inclusie. Deze kadering zorgt dat leerkrachten hun verwachtingen beter kunnen afstemmen op het kind.

Zichtbaar maken hoe een kind groeit in kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld door een vaardigheid op te splitsen in deelvaardigheden. Door dit zichtbaar te maken voor de leerkracht kunnen we samen nadenken hoe we dit verder kunnen stimuleren.

Nooit het roer overnemen van de betrokkenen in het inclusietraject. Ik ga coachend aan de slag, met als ultieme einddoel: mezelf overbodig maken.

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Een vertrouwensband opbouw, zowel met het kind als met jou als ouder Van daaruit sta ik open voor elke vraag.

De stem van de ouder meeneem en versterk in de schoolcontext.

De brug tussen thuis en school versterk. Op jouw vraag neem ik mee wat werkt voor jouw kind in de thuiscontext en deel dit met de school (en omgekeerd). Zo bevorder ik de uitwisseling van expertise tussen ouders en school.

Een brede kennis heb van de sociale kaart en alle diensten die jullie als gezin kunnen verder helpen. Ik kan dus gericht doorverwijzen en volg deze doorverwijzing ook op.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be