Ik ben een... CLB-medewerker

Als CLB-medewerker word ik betrokken wanneer de school school zelf geen antwoord kan bieden op een vraag/nood van een leerling en/of diens leerkracht(en). Ik werk zoals dat heet in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

Ik coördineer en installeer de zorg. Ik zorg ervoor dat iedere partner, dus ook jij als ouder, hierbij betrokken wordt.

Mijn collega’s en ik werken op 4 domeinen:

  • Leren en studeren (problemen met leren, plannen, …)
  • De onderwijsloopbaan (vragen over attesten, studiekeuzes …)
  • Psychisch en sociaal functioneren (faalangst, stress…)
  • Preventieve gezondheidszorg (inentingen, medisch onderzoek, …)

Jij als ouder mag mij rechtstreeks contacteren als je met bezorgdheden zit, ook als ik nog niet betrokken ben bij jouw kind. Je vindt mijn contactgegevens op de website van jouw school en/of op de website van het CLB van jouw school.

Ik heb meestal een specifieke expertise (bv psychologie, orthopedagogie, …), maar kan rekenen op een team dat mij ondersteunt en waarin ik, wanneer nodig, de meest geschikte collega kan zoeken voor jou en jouw kind.

Hoewel ik mij focus op alles wat met school te maken heeft, kan ik jou of jouw kind ook gericht helpen zoeken en doorverwijzen wanneer jullie nood hebben aan ondersteuning buiten de school.

"Je moet een kapitein kunnen zijn van een zeilboot, waarbij je rekening moet houden met verschillende zaken zodat het schip vooruit vaart en op zijn/haar bestemming aankomt."

Ik hanteer een inclusie visie want …

Hoewel ik vaak werk met labels, diagnoses, heb ik steeds oog voor het volledige kind. In mijn samenwerking met anderen stel ik de gehele leerling centraal, niet enkel het label.

Omdat ik de regisseur ben van de zorg wanneer de school dit niet meer intern kan oplossen, zit ik in de ideale positie om iedereen, dus ook jou als ouder, te betrekken in het waarmaken van inclusie.

Ik kan de school (en waar nodig de ouders) helpen om drempels tot leren en participeren te verlagen voor het kind. Samen passen we het systeem aan zodat het ook voor jouw kind toegankelijk is.

Ik kan en wil geen beslissingen nemen over de schoolloopbaan van jouw kind zonder jou als ouder hierin maximaal te betrekken.

Ik maak inclusie waar door …

Het dossier van jouw kind te gebruiken om diens schoolloopbaan mee te ondersteunen. Het dossier geeft de nodige achtergrond, maar mag de stem van de leerling en ouders nooit overstemmen.

Een uitgebreid intakegesprek te voeren met jou en/of jouw kind en te bekijken wie binnen mijn team het meest geschikt is om jullie verder op te volgen. Zo heeft de juiste CLB-medewerker de tijd om grondig met jullie aan de slag te gaan.

Duidelijkheid te creëren over waar zowel ouders als school naartoe willen. De krijtlijnen in het begin van het traject uittekenen.

Te luisteren naar alle partijen en steeds te werken aan vertrouwen en wederzijds respect in het team (ouders, school, externe hulpverlening, …) rond het kind.

Te kijken naar hoe, wie, wanneer en wat er betrokken moet worden om het traject te doen slagen.

Diversiteit als norm te erkennen en de evolutie naar meer inclusie in onze maatschappij te ondersteunen en versterken.

Ik bezit vaardigheden als …

Goed weten wat ik wel kan of weet en wat niet, dit benoemen en samen met jou op pad gaan zodat we elkaar aanvullen.

Gericht en op maat doorverwijzen wanneer ik geen antwoord kan bieden op vragen of noden. Ik volg dit steeds op en verdwijn dus niet volledig van het toneel.

Inventief zijn en out-of-the-box denken bij het zoeken naar oplossingen.

De invloed die mijn positie mij geeft, in te zetten om het inclusietraject van jouw kind waar te maken.

Geduldig zijn en mensen de tijd geven om mee te denken, samen te werken.

Rekening houden met de verschillende contexten waarin jouw kind functioneert.

Eerlijk, transparant en authentiek zijn. Zowel in één op één gesprekken als wanneer we in een overleg met meerdere betrokkenen zitten.

Het aanspreken en activeren van scholen op hun betrokkenheid in het ondersteuningstraject.

Vastgelopen gesprekken of situaties rechttrekken.

"Ik zie mezelf als een schakelaar, die verschillende realiteiten samenbrengt."

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Altijd vertrek vanuit een intakegesprek met de ouders en/of het kind, ook wanneer de vraag of nood aangebracht wordt door de school.

Jou en jouw kind betrek in alle stappen die ik neem en die een invloed kunnen hebben op jullie.

Jouw kind opvolg, ook wanneer ik doorverwijs, ik verdwijn nooit volledig van het toneel.

Beroepsgeheim heb, wat jij of jouw kind mij vertelt blijft tussen ons en deel ik enkel met anderen als jij (of jouw kind) mij toestemming geeft. Ik breek mijn beroepsgeheim enkel wanneer mensen in gevaar komen als ik zwijg.

Zicht heb op de schoolloopbaan van jouw kind via diens dossier. Ik zet de informatie uit het dossier steeds in ten voordele van de verdere schoolloopbaan van jouw kind.

De zorg coördineer. Ik zit steeds mee aan tafel om samen na te denken hoe we de ondersteuning organiseren, wat volgende stappen zijn en hoe we aan de slag gaan met kansen en uitdagingen.

Zicht heb op de trajecten van verschillende leerlingen op een school en deze kennis inzet om de school te ondersteunen bij het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs.

Enkel een proces richting mogelijke diagnose opstart wanneer dit de ontwikkeling, participatie en welzijn van jouw kind ten goede komt. Ik start dit proces richting mogelijke diagnose nooit op zonder jouw toestemming.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be