Ik ben een... CLB-medewerker

Als CLB-medewerker word ik betrokken wanneer de school vanuit de brede basiszorg zelf geen antwoord kan bieden op een vraag/nood van een leerling en/of diens leerkracht(en). Wanneer de school de noden van jouw kind niet meer intern kan beantwoorden, ondersteun ik de school bij het regisseren van de zorg.

Meestal ben ik verbonden aan één of enkele scholen, maar als mijn expertise elders nodig is, dan ondersteun ik ook andere scholen.

Mijn collega’s en ik werken op 4 domeinen:

  • Leren en studeren (problemen met leren, plannen, …)
  • De onderwijsloopbaan (vragen over attesten, studiekeuzes …)
  • Psychisch en sociaal functioneren (faalangst, stress…)
  • Preventieve gezondheidszorg (inentingen, medisch onderzoek, …)

Jij als ouder mag mij rechtstreeks contacteren als je met bezorgdheden zit, ook als ik nog niet betrokken ben bij jouw kind. Je vindt mijn contactgegevens op de website van jouw school en/of op de website van het CLB.

Ik heb meestal een specifieke expertise (bv psychologie, orthopedagogie,…), maar kan rekenen op een team dat mij ondersteunt en waarin ik, wanneer nodig, de meest geschikte collega kan zoeken voor jou en jouw kind.

Hoewel ik mij focus op alles wat met school te maken heeft, kan ik jou of jouw kind ook gericht helpen zoeken en doorverwijzen wanneer jullie nood hebben aan ondersteuning buiten de school (vb. van een logopedist, kinesist of revalidatiecentrum).

Ik maak inclusie waar door …

In een uitgebreid intakegesprek met jou en/of jouw kind duidelijk te krijgen waar wensen, noden en mogelijkheden liggen. Ook bij de school probeer ik dit helder te krijgen. Zo wordt voor alle partners duidelijk waar we naartoe willen en kunnen we de krijtlijnen van het traject uittekenen.

Indien nodig een collega CLB-medewerker te betrekken die meer ervaring heeft met jullie specifieke noden en mogelijkheden.

Het dossier van jouw kind te gebruiken om diens schoolloopbaan mee te ondersteunen. Het dossier geeft de nodige achtergrond, maar mag de stem van de leerling en ouders nooit overstemmen. ik  werk met labels en diagnoses, maar ik heb  steeds oog voor het volledige kind.

Mijn brede kennis van het zorg- en welzijnslandschap in te zetten in de zoektocht naar partners in het inclusietraject. Zo krijgen jij en jouw kind de juiste mensen en organisaties om jullie heen.

Te luisteren naar alle partijen en steeds te werken aan vertrouwen en wederzijds respect in het team (ouders, school, externe hulpverlening, …) rond het kind.

Ik bezit kwaliteiten als …

Het aanspreken en activeren van scholen op hun betrokkenheid in het inclusietraject.

Transparant en authentiek zijn. Zowel in één op één gesprekken als wanneer we in een overleg met meerdere betrokkenen zitten.

Werken in vertrouwen, daarom heb ik ook beroepsgeheim. Ik bespreek op voorhand met jou en/of jouw kind welke informatie ik mag gebruiken in het traject en welke niet.

Inventief zijn en out-of-the-box denken bij het zoeken naar oplossingen. Hiervoor steun ik onder andere op mijn ervaringen in andere trajecten en die van collega’s.

Rekening houden met de verschillende contexten waarin jouw kind functioneert. Ik heb dus ook oog voor de thuiscontext en/of vrije tijd.

Het opmaken van een (gemotiveerde) verslag met aandacht voor de ondersteuningsnoden van jouw kind.

Kennis over een diagnostisch proces, screeningsinstrumenten en tests. Ik breng dit terzake wanneer het de ondersteuning van het inclusietraject van jouw kind kan versterken. Ik ondersteun ouders in dit proces maar dring hieromtrent niets op.

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Altijd vertrek vanuit een intakegesprek met de ouders en/of het kind, ook wanneer de vraag of nood aangebracht wordt door de school. Ik verken mee jullie keuze naar inclusie.

Zicht heb op de schoolloopbaan van jouw kind via diens dossier. Ik zet de informatie uit het dossier steeds in ten voordele van de verdere schoolloopbaan van jouw kind.

Me bewust ben van het belang en de consequenties van beeldvorming: ik heb oog voor positief taalgebruik en mogelijkheden van een kind.

Jou en jouw kind betrek in alle stappen die ik neem en die een invloed kunnen hebben op jullie.

Beroepsgeheim heb, ik deel enkel met anderen als jij (of jouw kind) mij toestemming geeft. Ik breek mijn beroepsgeheim enkel wanneer mensen in gevaar komen als ik zwijg.

De zorg coördineer. Ik zit steeds mee aan tafel om samen na te denken hoe we de ondersteuning organiseren, wat volgende stappen zijn en hoe we aan de slag gaan met kansen en uitdagingen.

Enkel een proces – richting mogelijke diagnose- opstart wanneer dit de ontwikkeling, participatie en welzijn van jouw kind ten goede komt. Ik start dit proces – richting mogelijke diagnose- nooit op zonder jouw toestemming.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be