Ik ben een... pedagogisch begeleider

Ik richt mij in de eerste plaats op de school en de klas, ik onderzoek hoe ik hun inclusieve visie, cultuur en praktijk kan versterken om kwaliteitsvol onderwijs te bieden voor alle leerlingen.

Ik sta in voor de coaching en professionalisering van ondersteuners, leraren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, directeurs …

Ik ben vaak minder zichtbaar voor ouders en leerlingen omdat ik zelden tot nooit rechtstreeks contact heb met hen.

Mijn expertise kan door de school ingeroepen worden bij onder andere het opstellen van een zorgbeleid.

Ik geef informatie en signalen door naar het beleid op verschillende niveaus: de scholengemeenschap, de koepel, maar ook het departement en kabinet onderwijs.

Ik kan rekenen op een team van collega’s  met diverse achtergronden en expertises.

Ik ben verbonden aan (veel) verschillende scholen en kan zo inzetten op samenwerking of kennisdeling.

Ik maak inclusie waar door …

Inclusie te versterken op schoolniveau, zodat niet alleen het inclusietraject van jouw kind waargemaakt wordt, maar ook dat van een ander kind dat straks aanklopt bij de school.

Mijn vakspecifieke kennis en kennis over de onderwijswetgeving in te zetten bij het versterken van inclusief onderwijs op de school van jouw kind. Zo weet ik wat er mogelijk is in termen van flexibiliteit in een onderwijstraject en kan ik leerkrachten inspireren tot creatieve oplossingen binnen specifieke vakken.

De school en leerkrachten te coachen en activeren in het betrekken van ouders en leerlingen.

De vraag van een bepaalde leerling of klas op te vatten als een kans om schoolbreed te werken, zodat de school groeit en ik mezelf overbodig maak.

Ik bezit kwaliteiten als …

Mijn positie als ‘externe’ gebruiken om vanuit een helikopterperspectief kritisch te kijken naar een situatie op een school.

Scholen en leerkrachten niets uit handen nemen, maar hen coachen zodat zij hun eigen vaardigheden aanspreken en ontwikkelen.

Werken met de eigenheid van elke unieke school, zodat dit hun kracht kan zijn om in te zetten op inclusie.

Blijven geloven in de groeimogelijkheden van alle betrokkenen op leerling-, klas- en schoolniveau.

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Vaak onzichtbaar voor de ouder en leerling, er mee voor zorg dat de school samen met jullie het inclusietraject van jouw kind waarmaakt.

Verder kijk dan de concrete vraag waarvoor ik naar een school geroepen wordt, zodat ik de inclusieve visie, cultuur en praktijk van een school kan aanvoelen en versterken.

Ik de school en de leerkrachten bewust maak van wat ze al kunnen en dit versterk waar nodig.

Vormingen en professionalisering geef aan scholen, leerkrachten en ondersteuners, zodat zij groeien in hun dagelijkse praktijk

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be