Van stage naar betaald vakantiewerk met behulp van VOP

Wout loopt al enkele jaren stage in de context waar hij zijn eerste betaalde vakantiejob mocht ervaren. Hij kende al een aantal collega’s, maar voor het eerst was zijn stagementor niet aan zijn zijde en moest hij nieuwe mensen leren kennen en andere taken uitvoeren. De VOP-premie maakte het mogelijk dat andere collega’s ruimte konden maken om hem beter te leren kennen en te ondersteunen. Zijn stage-ervaring was zeker een belangrijke schakel in dit traject. Wout had al vele taken geoefend tijdens zijn stage waarop hijzelf en zijn collega’s tijdens het werken konden op voortbouwen.


Lees meer

Inclusive job design & jobcarving: mogelijkheden voor werkgevers

Inclusie stopt niet bij het afstuderen! Een groep ouders die verder bouwen aan een inclusief traject voor hun jongvolwassen kind zoekt samen antwoorden op de grote vraag “Wat na?”. Informatie en inspiratie rond werken en wonen worden uitgewisseld, ook al blijft iedereen in zijn kot.


Lees meer

Boost inclusie van binnenuit!

Wil je in jouw gemeente aan de slag rond inclusie? Dan kan je rekenen op begeleiding door het Steunpunt voor Inclusie. Wij zijn een van de projecten waar lokale besturen een samenwerkingsakkoord mee kunnen aangaan (Plan Samen Leven). We gaan voor acties die van binnenuit werken – dit doen we door ervaringsdeskundigen in te zetten- én met een duidelijke impact!


Lees meer

Waarom een ‘bewegend portret’?

Enkele jaren geleden startte een project in samenwerking met de vakgroep Orthopedagogiek van de UGent rond de transitie van jongeren na het inclusief onderwijs. Hieruit bleek een sterke nood aan continuïteit en ondersteuning om vervolgstappen te faciliteren erg hoog. Dit gaat over een plek vinden binnen een inclusieve samenleving en een inclusief leven mogen/kunnen leiden.
In de praktijk merken we dat de manier waarop de jongere in beeld wordt gebracht hierbij een verschil kan maken en input kan geven aan hoe de ondersteuning vorm krijgt, maar ook hoe kansen worden gecreëerd naar stage, werkgelegenheid, wonen, ….enz.


Lees meer

Wat na het inclusief onderwijs? Kansenmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt

Vanuit een vraag van Ouders voor Inclusie ging de vakgroep Orthopedagogiek (Hanne Vandenbusshe, Matthias Van Raemdonck en Elisabeth De Schauwer) in 2018 in gesprek met de Provincie Oost-Vlaanderen om gezamenlijk een project op te zetten rond de transitie van inclusief secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt.


Lees meer

Voorstelling Ouders voor Inclusie

Omdat ook meertalige ouders ons zouden leren kennen, vertaalden wij onze introductie in meerdere talen. Want ook ouders die het Nederlands nog niet machtig zijn, zijn welkom bij Ouders voor Inclusie en kunnen terecht bij het Steunpunt voor Inclusie.


Lees meer

Circle of courage: inclusieve waarden als kijkkader

De Circle of Courage is een kijkkader dat je uitdaagt om acties te ondernemen of aanpassingen vorm te geven op basis van 4 waarden.


Lees meer

Stagedoelen op maat

Wanneer je een stageplaats zoekt en de stage voorbereidt, doe je dit doelgericht. Je weet dus wat je met deze stage wilt bereiken, waar je naartoe wilt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen aanpassingen in de doelen nodig zijn, we formuleren dus doelen op maat.


Lees meer

Jobcreatie vanuit inclusieve waarden – Hannah’s stagepakket

Een stage op maat kan door jobcarving/ jobcreatie; de job zo vorm geven dat deze past bij de sterktes en competenties van de jongere. Door in te zetten op de vier inclusieve waarden kan er een krachtige inclusieve omgeving tot stand komen.


Lees meer

Steunpunt meets Ondersteuningsnetwerken 2022

Als Steunpunt voor Inclusie komen we ondersteuners van ondersteuninsnetwerken vaak tegen aan de overlegtafel in trajecten van kinderen met specifieke noden. Een constructieve samenwerking begint met elkaar goed te kennen. Daarom ontmoette wij elkaar op 29 september 2022.


Lees meer