Voorstelling Ouders voor Inclusie

Omdat ook meertalige ouders ons zouden leren kennen, vertaalden wij onze introductie in meerdere talen. Want ook ouders die het Nederlands nog niet machtig zijn, zijn welkom bij Ouders voor Inclusie en kunnen terecht bij het Steunpunt voor Inclusie.


Lees meer

Circle of courage: inclusieve waarden als kijkkader

De Circle of Courage is een kijkkader dat je uitdaagt om acties te ondernemen of aanpassingen vorm te geven op basis van 4 waarden.


Lees meer

Docenten voor Inclusie

Ouders voor Inclusie brengt niet alleen ouders samen, maar ook docenten hoger onderwijs. Dit steeds met een duidelijk doel: het waarmaken van inclusieve trajecten in alle domeinen van het leven.


Lees meer

(Digitale) Ontmoetingsavonden

Ouders voor Inclusie brengt ouders samen. We doen dit op verschillende manieren, onder andere via (digitale) ontmoetingsavonden. Deze ontstonden uit een nood aan ontmoeting in het begin van de coronacrisis en we zetten deze verder tot de dag van vandaag.


Lees meer

Inclusieve waarden

Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie werken vanuit inclusieve waarden. Deze vertrekken vanuit ‘The circle of courage’ (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2013) en bieden een simpele, behapbare en toch rijke rode draad in ons inclusiewerk. We zetten deze in in onze werking rond vrije tijd , inclusief leven en gewoon in dagelijkse inclusie .


Lees meer

Profielen activeren

Soms neemt een van de profielen rond de tafel zijn of haar rol niet volledig op, om welke reden dan ook. Als ouder kan je dan kleine acties ondernemen om dit lid van jouw inclusieteam te activeren.


Lees meer

Een inclusieverhaal in beeld

Henri Devreker (10) heeft een autisme spectrumstoornis en verbale dyspraxie. Op vierjarige leeftijd sprak hij slechts twintig woorden. Na een periode van buitengewoon basisonderwijs en thuisonderwijs zit Henri nu in het tweede leerjaar van het gewone basisonderwijs. Op basisschool De Leerboom in Halle leert Henri op zijn eigen manier lezen met Veilig in stapjes en Veilig leren lezen. Henri’s taal-, lees- en schrijfontwikkeling gaat met sprongen vooruit. Met name omdat er voortdurend aandacht is voor woorden in een betekenisvolle context. Inmiddels kan Henri zelfs korte gesprekjes voeren. Zijn moeder Katia ziet veel kansen voor Henri en waarom ze onbenut laten?


Lees meer

Inclusiedag – 11 maart 2023

Onze vereniging, Ouders voor Inclusie, streeft ernaar dat onze kinderen een waardevolle rol vervullen in de brede samenleving, zodat zij, en wij als ouders, steeds weer voelen “Ik hoor erbij!”.


Lees meer