8 krachtlijnen in de werking van het Steunpunt voor Inclusie

Ouders voor Inclusie geeft richting aan de werking van het Steunpunt voor Inclusie. Dit gebeurt in concrete projecten, maar ook door de lijnen van de organisatie duidelijk uit te zetten. Daarom beschrijft Ouders voor Inclusie 8 krachtlijnen voor de werking van het Steunpunt voor Inclusie.


Read More

Kinderanimatie inclusiedag 2024

Op zaterdag 23 maart 2024 is het weer zover, de inclusiedag. Omdat de inclusiedag een dag voor ouders is, voorzien wij ook een aanbod voor de kinderen: de kinderanimatie. Op deze pagina vind je een antwoord op (bijna) al jouw vragen over de kinderanimatie.


Read More

Hoe maak ik een vacature voor een persoonlijk assistent of vrijwilliger?

Wanneer je op zoek bent naar extra ondersteuning voor het inclusietraject van jouw kind, dan kan een duidelijke en aantrekkelijke vacature veel helpen. Maar hoe begin je aan zo’n vacature?


Read More

(Digitale) Ontmoetingsavonden

Ouders voor Inclusie brengt ouders samen. We doen dit op verschillende manieren, onder andere via (digitale) ontmoetingsavonden. Deze ontstonden uit een nood aan ontmoeting in het begin van de coronacrisis en we zetten deze verder tot de dag van vandaag.


Read More

Voorstelling Ouders voor Inclusie

Omdat ook meertalige ouders ons zouden leren kennen, vertaalden wij onze introductie in meerdere talen. Want ook ouders die het Nederlands nog niet machtig zijn, zijn welkom bij Ouders voor Inclusie en kunnen terecht bij het Steunpunt voor Inclusie.


Read More

Docenten voor Inclusie

Ouders voor Inclusie brengt niet alleen ouders samen, maar ook docenten hoger onderwijs. Dit steeds met een duidelijk doel: het waarmaken van inclusieve trajecten in alle domeinen van het leven.


Read More

Profielen activeren

Soms neemt een van de profielen rond de tafel zijn of haar rol niet volledig op, om welke reden dan ook. Als ouder kan je dan kleine acties ondernemen om dit lid van jouw inclusieteam te activeren.


Read More

Een inclusieverhaal in beeld

Henri Devreker (10) heeft een autisme spectrumstoornis en verbale dyspraxie. Op vierjarige leeftijd sprak hij slechts twintig woorden. Na een periode van buitengewoon basisonderwijs en thuisonderwijs zit Henri nu in het tweede leerjaar van het gewone basisonderwijs. Op basisschool De Leerboom in Halle leert Henri op zijn eigen manier lezen met Veilig in stapjes en Veilig leren lezen. Henri’s taal-, lees- en schrijfontwikkeling gaat met sprongen vooruit. Met name omdat er voortdurend aandacht is voor woorden in een betekenisvolle context. Inmiddels kan Henri zelfs korte gesprekjes voeren. Zijn moeder Katia ziet veel kansen voor Henri en waarom ze onbenut laten?


Read More

Circle of courage: inclusieve waarden als kijkkader

De Circle of Courage is een kijkkader dat je uitdaagt om acties te ondernemen of aanpassingen vorm te geven op basis van 4 waarden.


Read More

Eerlijk evalueren en de flexibiliteit die mogelijk is

We zijn het er allemaal over eens dat leerlingen eerlijk geëvalueerd moeten worden, maar wat is dat eigenlijk, eerlijk? We laten je zien welke flexibiliteit mogelijk is, maar bieden ook een andere blik op 'eerlijke' evaluatie.


Read More