Snel en toegankelijk reageren op vragen van ouders

Hierbij is het van belang dat het Steunpunt voor Inclusie:

 • Beschikbaar is en in een korte tijdspanne reageert
 • Verschillende mogelijkheden van ondersteuning meegeeft en pro-actief voorstellen doet (via videobellen, WhatsApp, ontmoeting, gesprek voorbereiden, brainstorm doen, contacten leggen met stuurgroep en/of andere ouders, mee gaan naar een overleg, etc.).
 • Toegankelijk is in communicatie
 • Volwaardige en gelijkwaardige positie van ouders versterkt: hierbij wordt de vraag beantwoord ‘Wat heeft deze ouder nodig om zijn stem te laten horen?’.
 • Opvolgt en ouders zelf contacteert of er nog ondersteuning nodig is.
 • Info filtert die bruikbaar is voor andere ouders.
 • Connectie maakt met Ouders voor Inclusie

Ouders informeren door klare, toegankelijke en laagdrempelige taal te gebruiken en informatie handelingsgericht te maken

Hierbij is het van belang dat het Steunpunt voor Inclusie:

 • Inzet op alle info die samenhangt met inclusie – wetgeving, ondersteuning van verschillende instanties en middelen, zoektocht ondersteuning, samenwerking, participatie verhogen, inclusief leven etc.
 • Inzet op recente en accurate info – vinger aan de pols houden, snel communiceren
 • Info vertaalt in bruikbare tips en tricks, eenvoudige materialen, checklist, etc.
 • Gedeeld platform aanmaakt met Ouders voor Inclusie (recente materialen, wetteksten, getuigenissen, ledenbestand, etc.)

Inspirerende voorbeelden geven met aandacht voor ouderperspectief

Hierbij is het van belang dat het Steunpunt voor Inclusie:

 • Nieuwe verhalen
 • Aandacht heeft voor ‘wat werkt binnen inclusie’.
 • Verhaal/getuigenis vertaalt in bruikbare tips en tricks, eenvoudige materialen, checklist, etc.

Ouders elkaar laten ontmoeten en versterken

Hierbij is het van belang dat het Steunpunt voor Inclusie:

 • Ouders met stuurgroep in contact
 • Regionale praatgroepen/ontmoetingsplekken opzet.
 • Actief inzet op diverse (kansen) groepen en gemeenschappen

Steunpunt voor Inclusie op de kaart zetten door grotere zichtbaarheid

Hierbij is het van belang dat het Steunpunt voor Inclusie:

 • Website, Facebook, Instagram, (nieuwsbrief) up-to-date houdt, met voldoende aandacht voor nieuwe media (podcasts maken, filmpjes maken, etc.).
 • Wekelijkse post van een inspirerende quote/filmpje/ … waarbij standpunten van Ouders voor Inclusie en Steunpunt voor Inclusie duidelijk worden.

Projecten vanuit de overheid laten aansluiten en laten vertrekken vanuit ouders en hun vragen

Hierbij is het van belang dat het Steunpunt voor Inclusie:

 • Projecten schrijft en subsidies aanvraagt met beperkte, duidelijke doelen die afgestemd zijn met de stuurgroep (en indien mogelijk in timing met een grotere groep ouders via bevraging/enquête).
 • Vanuit resultaatsverbintenissen een actieplan opstelt in tijd en met belangrijkheid van taken
 • Voortgang communiceert en evalueert samen met de stuurgroep.

Getuigenissen brengen, samen met ouders en met focus op ouderperspectief

Hierbij is het van belang dat het Steunpunt voor Inclusie:

 • De vraag concretiseert en zo snel mogelijk een ouder betrekt.
 • Voorbereiding moet tijdig gebeuren en afgestemd op de noden van de ouder.
 • De stem van de ouder centraal stelt.

Netwerken onderhouden

Hierbij is het van belang dat het Steunpunt voor Inclusie:

 • Connectie maakt met Ouders voor Inclusie.
 • Telkens afvraagt of een contact/ persoon iets kan betekenen voor Ouders voor Inclusie .
 • Info bezorgt aan de stuurgroep, kort verslagje, puntjes – evaluatie of dit netwerk voldoende biedt voor ouders.
 • Aanwezigheid toont door in te checken via Facebook en Instagram, interessante quote, citaat, persoon.
 • Een zorgzaam en verbindend partnerschap aangaat met UGent, Vakgroep Orthopedagogiek, GRIP vzw en Gezin en Handicap.