In het vierde jaar secundair onderwijs start Hannah in de richting Schilderen en Decoratie. Een richting die Hannah op het lijf geschreven is. Bovendien geniet ze enorm van de sfeer op school en de vele sociale contacten die ze er kan uitbouwen. Maar het schoolteam merkt ook dat het leerproces van Hannah anders verloopt dan bij haar klasgenoten. 

Tijdens de praktijkvakken bloeit Hannah helemaal open. Soms heeft ze hierbij extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om een opdracht goed te vatten. De meer theoretische vakken lopen moeilijker. Het schoolteam gaat samen met Hannah, haar ouders en de leerondersteuner opzoek naar alternatieven en wil hierbij sterk inzetten op functioneel leren. Een terugkeer naar het buitengewoon is voor geen enkele partij een optie. Hannah voelde zich niet thuis in het buitengewoon onderwijs en de school gelooft dat zij haar een sterke voorbereiding op haar latere leven kunnen bieden. Hannah volgt een individueel aangepast curriculum, waardoor het schoolteam samen met Hannah en haar ouders beslist welke doelen ze willen nastreven en op welke manier ze dit willen doen. Om ervoor te zorgen dat Hannah aansluiting houdt met haar klasgenoten, zijn deze doelen steeds gebaseerd op de eindtermen die alle leerlingen nastreven. 

Leren in de praktijk 

Als Hannah moeilijk algemene kennis en vaardigheden oppikt binnen de schoolmuren, waarom zouden ze dit dan niet proberen in de praktijk? Via extra inclusieve stages kan Hannah oefenen op vaardigheden die ze later in het werkveld zal nodig hebben, zoals e-mails schrijven, hulp vragen, zelfvertrouwen opbouwen, kritiek aanvaarden, e.d. Hannah volgt dus meer stage dan haar klasgenoten en streeft tijdens deze extra stagedagen haar eigen doelen na, dat maakt van Hannah haar stage een inclusieve stage. 

Via Inklus (zij bieden o.a. stage ondersteuning door een jobcoach in inclusieve onderwijstrajecten) vindt de school de nodige stagebegeleiding voor Hannah. De jobcoach van Inklus maakt uitgebreid kennis met Hannah, haar ouders en de school, zoekt mee naar een geschikte stageplek en volgt Hannah op tijdens haar stage. 

Zo start Hannah in haar vijfde jaar met één dag per week stage. Bij een verfwinkel in de buurt lukt het beter om de kennis en vaardigheden die ze als werknemer nodig heeft op te pikken. Het evaluatiedocument dat op school gebruikt wordt, gaat ook mee op stage. Zo kunnen ze ook daar aanduiden welke doelen Hannah behaalt en waar ze in uitblinkt. Op basis van dit evaluatiedocument krijgt Hannah bij haar afstuderen een attest verworven vaardigheden. 

In de toekomst wordt de stage van Hannah nog uitgebreid en ze weet nu al dat ze zeker haar 7de jaar wil volgen. Dankzij haar evaluatiedocument zal zij aan toekomstige werkgevers kunnen aantonen welke kennis en vaardigheden ze behaalde, zowel op school als op stage. 

Gouden sleutels

Het leertraject wordt doelgericht en toekomstgericht vormgegeven, gericht op het opdoen van de nodige vaardigheden en het vinden van een toekomstige werkplek. 

Door samen te werken met een stageplek en stagebegeleiding door organisaties als Inklus, wordt de transitie van leren naar werk vergemakkelijkt 

De directie van de school heeft steeds de nadruk gelegd op het leertraject. Ook al zou Hannah waarschijnlijk haar diploma niet behalen, iedereen blijft zich inzetten zodat Hannah kan blijven leren en ontwikkelen. 

Sleutelgaten

Hannahs IAC-traject met extra stage werd op voorhand goed doorgesproken met Hannah, haar ouders en het hele schoolteam. Deze open communicatie versterkt de doelgerichtheid in haar traject. 

Hoewel de stage in de verfwinkel goed loopt, is het niet de bedoeling dat ze hier een volledig jaar blijft. Door diverse stageplaatsen te doorlopen, krijgt ze steeds nieuwe leerkansen. 

Stagedagen worden gepland op dagen waarin vooral theoretische vakken worden gepland. De nadruk in de stage ligt ook vooral op functioneel leren. 

Mag dit? Kan dit?

Ja, absoluut! Omdat Hannah een IAC-verslag heeft, krijgt het schoolteam de ruimte om te werken via doelen op maat die ze onder andere via de extra stages nastreeft. Zeker in de latere jaren van het secundair onderwijs zijn inclusieve stages een sterk middel om kennis en vaardigheden op te doen die een leerling voorbereiden op hun verdere beroepsleven. Belangrijk is dat Hannah even veel uren bezig is met school en leren als haar klasgenoten. Een volledige schooldag wordt dus vervangen door een volledige stagedag. 

Voor de begeleiding van de inclusieve stage van Hannah werd een externe partner gezocht, maar een school kan er ook zelf voor kiezen om deze begeleiding op te nemen. Vaak is dit afhankelijk van wat de leerling (en de stageplek) nodig heeft en welke mogelijkheden de school zelf heeft. Het voordeel van een externe partner is wel dat deze meestal ook na het afstuderen de overgang van leren naar werken kan begeleiden.