Noah heeft een oudere zus die ook een snelle leerder is. Haar schooltraject verliep niet vlot, ze werd schoolmoe en viel uit. De ouders van Noah willen hieruit leren en gaan in gesprek met de school om te bekijken wat mogelijk is. De leerlingbegeleider van de school brengt de noden van Noah in kaart en brengt deze in Goevie (= een gratis online tool om doelgericht samen aan één plan te werken. Wanneer je doelen ingeeft, stelt Goevie redelijke aanpassingen voor). In overleg met Noah, zijn ouders en de school werd gekozen welke redelijke aanpassingen die Goevie voorstelde zouden ingezet worden.

Dit schooljaar werd Noah gedispenseerd voor de lessen Engels. Hij verwerkt deze leerstof thuis met begeleiding van de leerkracht wanneer nodig. Hierdoor komen er enkele uren vrij in zijn lessenrooster om te werken aan een zelf gekozen project. Dit zelfstandige project geeft zijn motivatie een boost, maar Noah leert ook plannen en krijgt inzicht in zijn interesses en talenten. Om ervoor te zorgen dat Noah nog steeds deel uitmaakt van de lessen Engels, geeft Noah een presentatie over zijn project voor zijn mondeling examen Engels.

Waar zit de flexibiliteit?

Noah werd gedispenseerd wat betreft zijn aanwezigheid in de lessen Engels. De leerstof voor het vak Engels moest hij wel volledig kennen en hij legde hier ook een examen voor af. Hij volgt dus volledig hetzelfde curriculum als zijn klasgenoten, maar kreeg de tijd om hierin uit te bereiden met zijn zelfstandige project.

Daarnaast zien we ook dat Goevie geholpen heeft om te vertrekken vanuit wat de leerling nodig heeft, en niet vanuit wat de school te bieden heeft. Vaak wordt voor snelle leerders gekozen voor uitbreiding, in de meeste gevallen ‘meer van hetzelfde’. Dankzij Goevie werd duidelijk dat er nog vele andere mogelijkheden zijn om te werken rond de noden van Noah. Bovendien toont Goevie hoe Noah precies dezelfde doelen behaalt als zijn klasgenoten, bijvoorbeeld leren plannen en organiseren, maar op een andere manier.

Gouden sleutels

Hou als school de communicatie open en blijf afstemmen. De school was al in gesprek met de ouders naar aanleiding van de problemen met de zus, en bleef ook nadat zij de school verlaten had, checken bij de ouders hoe het liep met Noah. Op die manier konden ze kort op de bal spelen.

Ga op tijd op zoek naar kleine flexibiliteit. Doordat de nood van Noah aan meer uitdaging werd gedetecteerd, was het antwoord op zijn nood vrij klein en behapbaar, zowel voor Noah als voor de school. Bij zijn zus werd zichtbaar hoe té lang afwachten kan leiden tot zwaardere noden.

Monitor flexibele trajecten en stuur samen bij. Noah ontdekte dat zijn eerste zelfstandig project nog net iets te hoog gegrepen was waardoor hij meer ondersteuning nodig had dan de bedoeling was. In het tweede project stuurde alle partijen bij en Noah kon zijn tweede project zo goed als volledig zelfstandig afwerken.

Sleutelgaten

Check goed af of leerling en ouders het zien zitten om meer werk op te nemen. Noah verwerkt dezelfde leerstof als zijn klasgenoten en doet zijn zelfstandig project hier bovenop. Zijn ouders hebben hem hier ook in begeleid. Zowel van Noah als van zijn ouders vroeg het zelfstandig project wel wat.

De school van Noah heeft extra aandacht voor snelle leerders. In hun doelgroepgerichte werking ontdekken zij flexibele mogelijkheden die alle leerlingen ten goede kunnen komen.

Mag dit? Moet dit?

Elke leerling heeft recht op redelijke aanpassingen, ook leerlingen zoals Noah die GC-, OV4- of IAC-verslag en leerondersteuning hebben. Noah wordt hier gedispenseerd voor zijn aanwezigheid in de les Engels, maar niet van de inhouden. Hij volgt dus het gewone curriculum en krijgt verbreding op maat. Verbreding en remediëring zijn sowieso deel van het curriculum in het secundair onderwijs.

Daarnaast wordt Noah niet gedispenseerd van zijn aanwezigheid op school, tijdens de uren Engels werkt hij aan zijn project in een ander lokaal op school. Hij is dus een regelmatige leerling, daar is geen discussie over mogelijk.

Kom meer te weten over flexibele leerprocessen