Van daaruit ontstond de zoektocht naar variatie op de ingeslagen weg, hoe kunnen we gepaster gaan inzetten wat al voorhanden is? De leerondersteuner (vroeger ondersteuner) van Bruno stelde een snuffelstage voor binnen zijn studiegebied ‘Drukken’. Na enkele weken bleek de studierichting ‘drukvoorbereiding’, waar gewerkt wordt met computerprogramma’s om het drukken voor te bereiden, voor Bruno een betere match. Dus maakte Bruno op zijn tempo de overstap en daarbij de inhaalbeweging van de inhouden die hij binnen deze richting gemist had.

De leerstof en de vakken van het zesde jaar werden over twee schooljaren verspreid. Vorig schooljaar werkte Bruno al zijn theorievakken (met glans!) af en slaagde hij zelfs voor een eerste praktijkvak. Wanneer de andere zesdejaars praktijk of stage hadden, volgde Bruno de praktijkvakken in de lagere jaren, zodat hij daar de nodige voorkennis kon opdoen. Dit schooljaar gaat Bruno aan de slag met de rest van zijn praktijkvakken, zijn stage en zijn eindwerk.

Sinds zijn leerondersteuner betrokken is, is er zeer regelmatig overleg met Bruno en zijn ouders. Zo kunnen ze samen evalueren hoe alles loopt en waar er bijgestuurd moet worden. Het behalen van een diploma blijft het einddoel, ze houden onderweg alle mogelijkheden open.

Waar zit de flexibiliteit?

De flexibiliteit zit in de snelheid van het aanvoelen van de huidige mismatch, rondsnuffelen naar waar mogelijkheden liggen en dan bewust schakelen. Met Bruno werd er binnen zijn studiegebied – wetende dat in het 5de en 6de leerjaar dezelfde onderwijsgebied dient gevolgd te worden – naar een alternatieve optie binnen gezocht.

Er werd ook gezocht naar flexibiliteit in het afstemmen van de inhaalbeweging die bij de overstap hoorde op Bruno zijn tempo. Hij kon zijn laatste jaar over twee jaren spreiden.

De flexibiliteit zit hier niet in alles plotsklaps over een andere boeg gooien, wel in het zoeken naar in welke richting verder te breien op de weg die we al hebben afgelegd.

Gouden sleutels

Als je niet zeker bent of een verandering (bv. een andere richting) een goed idee is, laat de leerling dan een tijdje uitproberen, bijvoorbeeld met een snuffelstage.

Transparante en regelmatige communicatie met zowel de leerling als de ouder zorgen ervoor dat iedereen kan meedenken. Zo komt niemand voor verrassingen te staan als het traject niet loopt zoals verwacht.

Bouw op de noden, maar ook op de sterktes van een leerling wanneer je samen een traject of redelijke aanpassingen uitstippelt.

Sleutelgaten

Een leerling mag lessen volgen in eerdere leerjaren, ga op zoek hoe jullie dit praktisch haalbaar maken. Zo moet een leerling de gemiste leerstof niet alleen inhalen, blijft hij verbonden en krijgt hij zonder veel extra tijdsinvestering de nodige ondersteuning van leerkrachten.

Zorg voor continuïteit in de opvolging van een leerling. Door heel regelmatige wissels in studierichting kunnen noden onderbelicht blijven.

Mag dit? Kan dit?

Ja, je mag de inhoud van een leerjaar verdelen over twee jaar. Het is wel belangrijk dat de leerling alle uren die hij moet besteden aan leren voldoet. Vorig jaar werden de praktijkuren die Bruno niet deed, ingevuld met praktijkuren in vorige jaren. Dit jaar worden de ‘lege’ uren ingevuld met taken waardoor hij extra oefenmogelijkheden krijgt.

Dat Bruno in zijn zesde jaar nog van richting veranderde, is uitzonderlijk, maar het mag omdat hij binnen hetzelfde studiegebied (Drukken) bleef. Om deze overstap te maken moest hij geslaagd zijn in het 5de secundair in het studiegebied Drukken en was er een toelatende klassenraad nodig. Het zijn dus de leerkrachten van beide studierichtingen binnen het studiegebied Drukken die samen beslissen of Bruno van studierichting mocht veranderen.