Kinderopvang

Een overkoepelende term die gebruikt wordt voor alle opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 


Integratietegemoetkoming

Een uitkering om een deel van de (meer)kosten die je hebt als persoon met een beperking op te vangen.


Inkomensvervangende tegemoetkoming

Een uitkering bedoeld voor personen die door hun handicap minder (minstens 1/3de) kunnen verdienen.


Specifieke onderwijsbehoeften

Wat een leerling meer of anders nodig heeft dan de meeste medeleerlingen in het participeren in de klas en verwerken van de leerstof.


Steunpunt voor Inclusie

Het Steunpunt voor Inclusie is een project van Ouders voor Inclusie. Het Steunpunt voor Inclusie ondersteunt en coacht ouders bij het waarmajen van inclusie voor hun kind, zowel in het onderwijs, de vrije tijd, als in het volwassen leven. Lees meer


Sticordi maatregelen

Lees meer bij stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen.


Remediëren

Effectieve vormen van aangepaste leerhulp binnen het gemeenschappelijk curriculum die de school voorziet.


Redelijke aanpassingen

Maatregel die het effect van een handicap neutraliseert. Deze maatregel is steeds afgestemd op de specifieke behoeften van leerlingen. Lees meer in de brochure van Unia.


Proportionaliteit

Bij een inschrijving met een ‘verslag’ wordt je kind ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Dit is voor een periode van 60 dagen waarin de school een afweging maakt over de proportionaliteit van de redelijke aanpassingen: vinden zij zijn deze haalbaar en realistisch?


Participatie

Evenwaardig deelnemen aan het klas- en schoolgebeuren, ongeacht specifieke onderwijsbehoeften, zoals een beperking.