Opleidingsvorm 4

Dit is één van de opleidingsvormen in het buitengewoon onderwijs. Hier volgen de leerlingen het gemeenschappelijke curriculum (de eindtermen en leerplannen) in een buitengewone setting.