Inclusieve stage

Een stage waarbinnen redelijke aanpassingen worden toegepast zodat een stage op maat van de leerling met specifieke noden vorm kan krijgen.