GC

Staat voor Gemeenschappelijk curriculum. Heeft jouw kind een GC-verslag, dan heeft het recht op ondersteuning van een Leerondersteuner (vroeger een ondersteunerà) uit een Leersteuncentrum (vroeger ondersteuningsnetwerk).