Leerondersteuner

Ondersteunt jouw kind en diens leerkracht(en) rond diens specifieke noden. Vroeger hete dit een ‘ondersteuner’.