IAC-verslag

Een verslag geschreven door het CLB dat jouw kind toegang geeft tot een Individueel aangepast curriculum in het reguliere onderwijs (of in het buitengewoon onderwijs).