Delibererende klassenraad

De klassenraad die op het einde van het schooljaar samen komt en beslist over het al dan niet geslaagd zijn van jouw zoon of dochter.