Geen voorgedrukt pad

Bruno zit in het zesde secundair aan het einde van een hobbelige schoolloopbaan waarin hij schakelde tussen verschillende studierichtingen en enkele jaren overdeed. Omdat Bruno heel sterk is in theoretische opdrachten op papier en een harde werker is, zag niemand dat er meer aan de hand was. Pas op het einde van zijn secundair krijgt hij extra ondersteuning en werd vanuit deze samenwerking grondig gereflecteerd op zijn leerproces, zijn sterktes en noden en de gekozen studierichting. Bruno en zijn ondersteuner werden zich bewust van zijn trager leerproces, de moeilijkheid met. het stellen van een hulpvraag, zijn stroevere handigheid, zijn vastberadenheid om zijn diploma te halen en zijn openheid voor feedback.


Lees meer

Samen het huisje van Arne bouwen

Arne leert samen met zijn medeleerlingen in het vijfde leerjaar. Hij heeft evenveel competenties maar wordt snel overweldigd door emoties en vertoont daardoor regelmatig moeilijk hanteerbaar gedrag. Op een gegeven moment komt hierdoor zijn leerproces in het gedrang en gaat het team op zoek naar hoe ze Arne zijn gedrag kunnen begrijpen. Arne heeft nood aan meer flexibiliteit die leerkansen biedt met betrekking tot het omgaan met emoties en prikkels. In eerste instantie wordt in het team bestaande uit ouders, leerkracht, directie, ondersteuningsnetwerk en zorgcoördinator, onderzocht hoe dit in verbinding met de eindtermen vorm kan krijgen.


Lees meer

Leveren we wel een goede werknemer af?

Nathan wil naar het 7de jaar Chemische Procestechnieken. In de voorgaande jaren kon hij de theoretische lessen, met minimale ondersteuning, meevolgen en verwerken; maar in de praktijklessen liep het moeilijker. Nathan heeft problemen met het uitvoeren van fijne motorische handelingen. Een labo-opstelling in elkaar puzzelen is dus zo goed als onmogelijk.


Lees meer

Eerlijk evalueren en de flexibiliteit die mogelijk is

We zijn het er allemaal over eens dat leerlingen eerlijk geëvalueerd moeten worden, maar wat is dat eigenlijk, eerlijk? We laten je zien welke flexibiliteit mogelijk is, maar bieden ook een andere blik op 'eerlijke' evaluatie.


Lees meer

Een kleine aanpassing maakt een wereld van verschil

Noah zit in de A-stroom van het tweede middelbaar. Hij is een snelle leerder, hij heeft dus nood aan extra uitdaging. Daarnaast heeft hij moeite met planning en organisatie.


Lees meer

We laten dit talent niet verloren gaan

Maurice is geboren in Polen en komt naar België als hij 13 jaar is. Hij start in het tweede middelbaar in een OKAN-klas. Na een jaar in OKAN kiest Maurice voor de opleiding Elektriciteit-Electromechanica. Maurice heeft het moeilijk om verbinding te maken met zijn medeleerlingen en heeft het soms moeilijk met de werkwijzen van leerkrachten. Hij wil ook graag dat de dingen gebeuren zoals hij het voor ogen heeft. De school merkt dat dit verder gaat dan enkel aanpassingsmoeilijkheden door de verandering van taal en schoolcultuur. Maurice is een gemotiveerde leerling die zich erg inzet voor school, maar de leerkrachten merken dat hij basisleerstof mist door de emigratie.


Lees meer

Je zit op volle zee, je kan de leerling niet overboord gooien

Aysa zit in het 4de middelbaar en volgt het gemeenschappelijk curriculum van de richting Voeding-verzorging. Aysa is een verbaal sterke jongedame die snel overprikkeld raakt en verloren kan lopen in sociale communicatie en interactie. Dat zij en haar klasgenoten midden in hun puberteit zitten maakt dit extra uitdagend en haar klasgenoten zorgen dagelijks voor erg veel prikkels. De school ging hier reeds mee aan de slag, veel van de conflicten en dagelijkse drukte worden ondervangen door het hele lerarenteam. Maar dit blijkt voor Aysa onvoldoende.


Lees meer