Resultaten ouderbevraging ervaringen Decreet Leersteun herfst 2023

Hoe ervaren ouders de overgang van het M-decreet naar het Decreet Leersteun? We bevroegen 166 ouders en kregen een genuanceerd beeld.


Read More

Birgit vertelt bij Zorgwijs hoe haar PAB budget Team Maren versterkte

Zorgwijs is een website die een neutraal, duidelijk en actueel overzicht van het zorgaanbod voor personen met een persoonsvolgend budget biedt. Zij interviewden Birgit over het inclusietraject van haar kinderen en hoe het PAB-budget team Maren versterkte.


Read More

Marleen en Birgit spraken met sociaal.net

Ouders voor Inclusie wordt steeds bekender in Vlaanderen. Sociaal.net vroeg ons om een interview. Marleen en Birgit nemen ons mee in het inclusietraject van hun kinderen en zetten Ouders voor Inclusie (nog meer) op de kaart.


Read More

Wist je op woensdag

Met 'Wist je op woensdag' brengen we elke week interessante informatie. De weetjes zijn afgestemd op de periode van het jaar, soms gelinkt aan onze werkvormen of meer uitgebreide informatie.


Read More

Overzicht activiteiten najaar 2023

Ook dit najaar organiseren Ouders voor Inclusie en het Steunpunt voor Inclusie verschillende activiteiten!


Read More

Redelijke maandag

Tijdens het schooljaar 2022-2023 vond je op onze sociale media elke week inspiratie rond redelijke aanpassingen. Voorbeelden uit het leven gegrepen die ons brengen van hinder, via hier naar ginder.


Read More

Pencils, woordeloos inclusief

Uitleggen wat inclusie precies is, is geen eenvoudige uitdaging. Daarom stelde Ouders voor Inclusie de vraag aan de studenten van de opleiding Digital Arts & Entertainment van Howest om inclusie in beeld te brengen. Vanuit een nauwe samenwerking gingen zij op zoek naar hoe zij de kern van inclusie konden grijpen. Veel woorden hebben ze er niet aan vuil gemaakt, maar hun beeldtaal spreekt boekdelen.


Read More

Opinie: De transitie naar een Decreet Leersteun: partnerschap met ouders in een niemandsland?

Als Ouders voor Inclusie vinden we dat de stem van de ouders ontbreekt in het hele gebeuren rond het decreet leersteun. Op vrijdag 28/04 kon je de beknopte versie hiervan reeds lezen in De Morgen. Op onze eigen website brengen we graag de volledige versie.


Read More

Wat moet ik weten over het Decreet Leersteun?

Met het decreet leersteun komt er vanaf 1 september 2023 ook een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs: het leersteunmodel. Wat moet je als ouder weten? We vatten het voor jou samen.


Read More

Dit was de inclusiedag 2023!

Elk jaar weer is de inclusiedag het moment om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Dat was in 2023 niet anders! We kijken dan ook met veel plezier terug op de foto's en materialen van de dag.


Read More