Waarom mag Anneleen niet werken, zoals u en ik?

Naar aanleiding van Werelddownsyndroomdag op 21 maart interviewde De Wereld Morgen Marleen Maris en Patrick Vandelanotte. Marleen is mama van Anneleen en lid van de stuurgroep van Ouders voor Inclusie. Patrick Vandelanotte werkt bij GRIP vzw, een mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. Ze geven hun kijk op de knelpunten en onbenutte kansen op vlak van beleidsdomein Werk. (jong-)volwassenen met een beperking met de wens om te werken, stuiten immers op vele drempels.

“Een job uitvoeren en daarvoor betaald worden, hoort bij de normale gang van zaken in onze maatschappij. Anneleen wil daar deel van uitmaken, ze wil “zo gewoon mogelijk leven en behandeld worden”. Dat is samen met eigen keuzes maken Anneleens grootste wens. Maar door geen betaalde job te kunnen krijgen, zullen beide wensen nooit uitkomen. Iedereen krijgt na zijn of haar studies de keuze om een job te zoeken die hij of zij aantrekkelijk vindt. Anneleen krijgt deze keuze niet. Wij zijn op zoek gegaan naar plaatsen die Anneleen als vrijwilliger wilden aannemen, in plaats van dat Anneleen zelf de keuze kon maken in de brede waaier van carrièremogelijkheden.”

Concrete vragen over inclusie op vlak van werken, wonen, leven na een inclusief onderwijstraject? Contacteer een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.

Wil je andere ouders ontmoeten die samen zoeken naar antwoorden in hoe je een inclusief leven kan uitbouwen? Neem contact op met matthias@oudersvoorinclusie.be

Lees het volledige artikel