Deel 1: Waarom kiest een ouder voor inclusief onderwijs?

Reflectievragen
  • Waarom kiest de mama van Maren voor inclusief onderwijs? Wat is haar motivatie om hiervoor te kiezen?
  • Op welke manier sluit haar motivatie aan bij de sociaal – ecologische benadering? TIP: Wil je nog meer weten over sociaal – ecologisch model zie video Unia Gesprek met Prof. Elisabeth De Schauwer
  • Maren zal inclusief onderwijs volgen met een individueel aangepast curriclum (IAC). Zoek op wat dit wil zeggen en zoek uit hoe kinderen met een IAC worden ingeschreven in de reguliere school. TIP: Wil je nog meer weten over een IAC beluister de podcast van Mieke Meire

Deel 2: Redelijke aanpassingen hoe gaat dat in zijn werk?

Reflectievragen
  • Aanpassingen en aansluiten bij de klasgroep gaan hand in hand. Leg deze stelling uit aan de hand van een voorbeeld uit de podcast.
  • Neem een leerling met specifieke onderwijsbehoeften waar jij de klaspraktijk goed van kent. Som de aanpassingen op en verduidelijk de participatie met de groep. Wat zou je nog kunnen doen om de participatie te vergroten? TIP: Wil je nog meer weten over redelijke aanpassingen neem dan een kijkje op de website van UNIA; https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/onderwijs/wat-zijn-redelijke-aanpassingen of op het kenniscentrum van de website Power to Teach All, https://kenniscentrumpotential.be/kenniscentrum/thema/redelijke-aanpassingen

Deel 3: Wat zijn de reacties uit de omgeving omtrent de keuze voor inclusief onderwijs?

Reflectievragen
  • Inclusief onderwijs ervaar en leer je door te doen. Dit wordt duidelijk in de podcast maar ook wetenschappelijk onderzoek komt tot deze conclusie. Dr. Aster Van Mieghem komt tot de volgende conclusie in haar onderzoek: ‘Leerkrachten moeten vooral successen ervaren en ondersteund worden. Daarbij is het belangrijk dat er wordt ingezet op collectieve ondersteuning. Leerkracht samen met ondersteuners. Tip: hier meer weten
  • Uit de podcast blijkt dat de reacties samen gaan met een open en positieve houding. Waarderen wat er is, onderzoekende en open houding, inzetten op de relatie en kleine stappen zetten. Hierin herken je de principes van ‘positive education’. TIP: hier meer weten

Deel 4: Wat zijn de ‘gouden’ sleutels voor een succesvol inclusie traject?

Reflectievragen
  • Team work(s) -Rome is niet op één dag gebouwd en een team bouwen/vormen vraagt ook tijd. Ben je ouder neem het team van je kind voor ogen, ben je professional / student neem één team waar jij ook bij betrokken bent. Kreeg jouw team (reeds) voldoende tijd om te groeien? Wat is er volgens jou nog nodig om te groeien? Wat zou hierin een eerste stap kunnen zijn?
  • Communicatie – In het verhaal van Mare is het duidelijk dat communicatie, uitwisseling cruciaal is. Als je stilstaat bij de verschillende manieren van communiceren die gebruikt worden in het traject van je kind/in één van de teams waarin jij betrokken bent. Is elke van deze manieren even doelgericht? En is er in al deze vormen een goede balans terug te vinden voor de meer informele babbels ‘aan de schoolpoort’, naast de meer structurele overlegmomenten? TIP: Lees meer over het belang van informele contacten
  • Succes vieren – Hoe laat jij alle mensen rondom je kind/de leerling mee genieten van de successen die het op school/thuis of elders laat zien?