In de klas houdt iemand van gezinshulp een oogje in het zeil. Deze hulp is er op doktersvoorschrift. De gezinshulp volgt Thijls medische noden op. Want Thijl voelt bijvoorbeeld zelf niet goed aan wanneer hij zich te hard inspant of te moe wordt. Ook springt ze bij als Thijl omwille van zijn motoriek iets niet alleen kan.

Er komt een paar uur per week een ondersteuner uit het ondersteuningsnetwerk. Zij werkt met Thijl in de klas of in een apart lokaal. Ze helpt om opdrachten op maat uit te werken, binnen het aanbod van de juf in de klas en voorbereidend naar het eerste leerjaar.

In de namiddag is Thijl thuis. Met mama of oma in de buurt kijkt hij via de computer naar wat er in de klas gebeurt. Hij doet dezelfde activiteiten mee: het versje voor moederdag of vaderdag oefenen, spelletjes om ruimtelijke begrippen in te oefenen, liedjes zingen,… Als de klasgenootjes een spelletje doen, zoals een voorwerp met een bepaalde letter of kleur verstoppen, verstopt oma of mama ook een voorwerp. Ook Thijl gaat dan op zoek en toont zijn vondst fier voor de camera. Thijl krijgt soms ook rechtstreeks een vraag van de juf. Direct antwoorden voor de camera vindt hij nog spannend.

In het revalidatiecentrum krijgt Thijl therapie. Hij gaat op woensdag, vrijdag en zaterdag. Kinesist, logopedist en ergotherapeut gaan met Thijl aan de slag rond vaardigheden die hem helpen om op school mee te doen.

Omdat Thijl zo vaak afwezig is door ziekte, zijn er ook een aantal uren tijdelijk onderwijs aan huis waar hij recht op heeft. Een leerkracht van de school komt een paar uren bij Thijl thuis om een aantal dingen die hij mist individueel uit te leggen en aan te leren. Zo krijgt hij het aanbod dat zijn klasgenoten ook krijgen.
In de wintermaanden kon Thijl niet naar school. Hij wordt sneller ziek dan andere kinderen, en de impact van ziek zijn is voor hem ernstiger. Door dan via Bednet te kunnen volgen, was de “terugkeer” na de paasvakantie gemakkelijker en vlotter. Thijl was nooit echt weg geweest uit de klas. En ook de thuisomgeving van Thijl werd een deeltje van de klasomgeving. De leerlingen kennen mama en oma goed.

Thijl gaat graag naar school. Hij leerde ook genieten van meedoen via de computer. Hij maakt sprongen op schools vlak. Hij wordt uitgenodigd op alle verjaardagsfeestjes. Hij zal volgend jaar vier halve dagen in de klas kunnen meedoen, daar kijkt hij enorm naar uit!

De puzzel doen passen vraagt inspanningen. Alle betrokkenen overleggen regelmatig: afspraken maken, uitwisselen over wat Thijl nodig heeft,… Dat gaat niet vanzelf: Ouders geven veel inkijk in het medisch verhaal van Thijl en ze gaan een financieel engagement aan, leerkrachten durven uit hun comfortzone stappen, een therapeut uit het revalidatiecentrum sluit regelmatig aan op overlegmomenten, ondersteuner en gezinshulp vervullen hun taak zo goed mogelijk binnen de klascontext, de CLB-medewerker volgt dit nauw op, de directie houdt overzicht en schept een kader voor overleg. Iedereen kan op die manier inspelen op wat Thijl nodig heeft en de samenwerking tussen alle partners krijgt een positieve boost.


Meer weten over Bednet? www.bednet.be