Ontbindende voorwaarde

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs kunnen inschrijven in een reguliere school. De school overlegt met ouders, eventueel leerling, de klassenraad en het CLB en gaat na welke aanpassingen nodig zijn om het gemeenschappelijk curriculum te volgen.  Zijn de aanpassingen redelijk, dan wordt een leerling definitief ingeschreven. Enkel wanneer de nood verandert kan opnieuw de afweging gemaakt worden.