Ontbindende voorwaarde

Wanneer een leerling met een IAC-verslag inschrijft in een nieuwe school is dit onder ‘Ontbindende voorwaarde’. De school heeft (in overleg met de ouders) 60 dagen de tijd om alle nodige redelijke aanpassingen te realiseren. Blijkt dit echt niet mogelijk, dan kan de inschrijving ontbonden worden en moet de leerling op zoek naar een andere school. Lukt het wel, dan is de leerling definitief ingeschreven.