Ondersteuningsnetwerken

Leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, 3, 7 en 9 kunnen ondersteuning krijgen vanuit een ondersteuningsnetwerk. De school bepaalt samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden (van leerlingen, leerkrachten en schoolteams) en legt dan hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Daarin zitten scholen voor buitengewoon onderwijs. Elk ondersteuningsnetwerk heeft een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. Lees meer