Ondersteuningsnetwerken

Heet sinds het Decreet leersteun een Leersteuncentrum. Dit is de organisatie de leerondersteuners uitstuurt om leerlingen met specifieke noden en hun leerkrachten te ondersteunen.