Hulpmiddelen

Technische, pedagogische of didactische manieren die een leerling helpen om een leerdoel te bereiken of te kunnen participeren aan het klas- of schoolgebeuren. bijvoorbeeld: een kleurenkopie, een splitskaart, een zakrekenmachine, pictogrammen, een hellend vlak, een laptop, een buddysysteem, …