GIO-middelen

Middelen vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor Globale Individuele Ondersteuning. Een aantal diensten voor Rechtstreeks Toegankelijke hulp krijgen middelen om inclusietrajecten te versterken op overgangsmomenten (van crèche) naar de kleuterklas en van kleuterklas naar het eerste leerjaar.