Handelingsgericht werken (HGW)

Een kader voor de ondersteuning van leerlingen met Specifieke onderwijsbehoeften. Vormt de basis van zorg in het Vlaamse onderwijs.