Handelingsgericht werken (HGW)

Systematische manier om onderwijsleerproblemen aan te pakken. 7 uitgangspunten zijn belangrijk in HGW, lees meer.