Individueel aangepast curriculum

Leerdoelen aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling, afwijkend van de eindtermen. Het behalen van een diploma is dan niet meer het doel. Het werken met een IAC kan nadat een CLB een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs heeft opgemaakt. Een leerling met IAC kan in het regulier of buitengewoon onderwijs lesvolgen.