Gemeenschappelijk curriculum

Alles wat een leerling moet leren en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen. De leerinhouden zoals gebaseerd op de eindtermen en leerplannen.