Eindtermen

Einddoelen vastgelegd door de Vlaamse Overheid die alle leerlingen moeten behalen om een getuigschrift of diploma te kunnen krijgen.