Commissie leerlingenrechten

Hier kan je als ouder een klacht indienen tegen de niet-gerealiseerde inschrijving of de ontbonden inschrijving van je kind in een school.