Commissie leerlingenrechten

Hier kan je als ouder een klacht indienen tegen de niet-gerealiseerde inschrijving van je kind in een schoolof de ontbonden inschrijving van je kind in een school. Lees meer.