Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Het centrum voor leerlingbegeleiding werkt op vraag van ouders, leerlingen, leerkrachten of directies, behalve voor de systematische contacten (medisch toezicht) of bij spijbelen. CLB kan op verschillende domeinen ingeroepen worden. CLB doet observaties, stelt gemotiveerde verslagen of inschrijvingsverslagen op voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en is vaak betrokken bij overlegmomenten. Lees meer.