Discriminatie

wanneer het uitvoeren of maken redelijke aanpassingen wordt geweigerd, is er sprake van discriminatie op grond van handicap of beperking.