Discriminatie

Het uitsluiten of benadelen van een persoon omwille van diens (al dan niet fysieke) kenmerken, zoals het hebben van specifieke noden. Bv het weigeren van redelijke aanpassingen is Discriminatie.