De kleuter- en lagere school

Evelien ging gewoon naar een gewone kleuterschool. In de lagere school was dit niet meer zo vanzelfsprekend. Al gauw rezen er enkele problemen op. De klastitularis, bij wie Evelien in de klas zat, zag alles goed zitten, maar de directie was minder positief en verwees Evelien naar een andere school.

Ze ging sindsdien naar het buitengewoon onderwijs (type 2). Het eerste jaar was ze daar echt gelukkig en maakte ook veel vorderingen. Evelien stond zelfs verder dan de andere kinderen en hierdoor zou ze eigenlijk passen in een gewone lagere school. Toch zag de directie van de lagere school in de buurt het nog steeds niet zitten om haar op te nemen.

Zo starte een zoektocht naar een bereidwillige inclusieschool. Want de lessen in het buitengewoon onderwijs konden Evelien niet meer boeien. Men had er zelf voorspeld dat ze nooit zou kunnen lezen of schrijven. Maar haar ouders hebben haar thuis leren lezen en op haar nieuwe gewone school leerde ze op een maand tijd schrijven. Ze bleef een jaartje langer in haar nieuwe inclusieve school, maar alles liep goed.

Het secundair onderwijs

Toen Evelien 14 jaar was, begon ze in het secundair onderwijs. In haar eerste school volgde ze het volledige lessenpakket, met uitzondering van wiskunde. Daarvoor kreeg ze individueel les van een PAB assistent. Maar het was zwaar en er waren communicatieproblemen met de leerkrachten. Na de paasvakantie moest Evelien de school verlaten.

Haar ouders zochten een nieuwe school waar Evelien de richting Verzorging kon volgen. Eenmaal ze een nieuwe school vonden, werden er direct heldere afspraken gemaakt, ook over vlotte communicatie.

Evelien volgde een IAC en zou nooit een diploma halen en elk jaar eindigen met een C-attest. Ze mocht wel steeds overgaan naar het volgende schooljaar. Dit C-attest zorgde er ook voor dat de school steeds subsidies zou krijgen en zo had Evelien ook een bewijs dat ze steeds aanwezig was geweest gedurende het hele schooljaar.

In het eerste jaar kreeg ze het volledige lesprogramma, maar dan aangepast. Evelien kreeg soms andere taken of opdrachten die zelfs buiten het schoolgebeuren lagen. Toen haar klasgenoten een tijdslijn maakte voor geschiedenis, maakte Evelien er één over haar eigen leven.

Hoe gaat het nu met Evelien?

Evelien volgt nu een halve dag les en loopt een halve dag stage in een kinderdagverblijf en een kleuterschool. Haar lessenpakket bestaat vooral uit koken, verzorging, beweging en Engels. Momenteel is dit voor haar een heel goede combinatie van school en stage. Wat op de stage niet goed lukt, kan men op school bijwerken.

Evelien is het liefst in het kinderdagverblijf. Ze maakt er eten klaar, geeft de kinderen eten, verschoont ze, legt ze te slapen, speelt ermee, … Kortom ze doet alles wat een gewone zorgkundige doet. Met de kinderen heeft ze een heel goed contact. Ook de zorgkundigen van het kinderdagverblijf zijn zeer tevreden over haar werk en de inzet.

Hoe zit het met Eveliens toekomst?

De ouders van Evelien hopen dat zij haar middelbare studies volledig kan afmaken. Ze zou in het middelbaar naar school blijven gaan tot haar 21 jaar. Zo maakt ze een volledige schoolcarrière mee. Evelien zelf hoopt zo snel mogelijk voltijds met kinderen te kunnen werken. Want dat wordt ongetwijfeld haar droomjob!