De Visie van Jonge Helden op Inclusie

Veel kinderen of jongeren die op kamp, speelweek of cursus vertrekken, moeten hiervoor drempels over, groot of klein. Jonge Helden wil bewust omgaan met deze drempels en hier in alle richtingen open over communiceren. Zij werken als organisatie hard aan het zo toegankelijk mogelijk maken van ál onze initiatieven. Zo wil men van Jonge Helden een plek maken waar iedereen zichzelf kan zijn en drempels worden omgezet in leerkansen voor alle betrokken partijen.

Hoewel drempels universeel zijn, is de ervaring hiervan voor elk kind uniek. Dit maakt dat Jonge Helden zowel structureel als individueel aan de slag gaat met drempels. Alle vrijwilligers hebben een basiskennis rond drempelverlagend werken. Sommigen kiezen ervoor om zich hierin verder te specialiseren met onze extra opleidingen en worden zo ‘begeleider extra zorg’ (BEZtie). Zij vullen het team aan met extra zorg, extra kennis en vooral extra tijd. Op al onze initiatieven is ook het nodige ondersteunende materiaal aanwezig.

Elke zorgvraag die Jonge Helden krijgt, wordt opgenomen om verder individueel te bekijken. Iedereen is welkom bij Jonge Helden.

Inspirerend verhaal – kamp Woodlands

In de zomer van 2021 organiseerde Jonge Helden het inclusie-kamp “Woodlands”, voor deelnemers tussen 13 en 15 jaar met en zonder zorgnood. Om iedereen zichzelf te kunnen laten zijn op zo’n kamp, gaan er naast een team van een hoofdanimator en animatoren ook BEZties (Begeleiders Extra Zorg) mee.

Aan de hand van deze boom willen we het verhaal van dit kamp vertellen. De takken van deze boom staan symbool voor 5 grote emoties die boven komen bij inclusief jeugdwerk:

 • Vertrouwen en geloof
 • Goesting en drive
 • Nieuwsgierigheid
 • Onzekerheid
 • Strijdlust

Bij elke tak vinden jullie quotes, beelden, teksten, ervaringen, … van personen die betrokken waren bij dit inclusief kamp. Samen vormt dit geen handleiding tot inclusief werken, het is geen catalogus met do’s en dont’s. Het is een eerlijk beeld van een zoektocht die hopelijk inspireert. Die kinderen, jongeren, ouders, jeugdwerkers, organisaties…motiveert om met nieuwsgierigheid, goesting, vertrouwen, onzekerheid en strijdlust samen op zoek te gaan naar wat voor hen werkt.

Om de privacy van de deelnemers te respecteren zijn alle namen vervangen en kunnen hier en daar details veranderd zijn, zonder af te doen aan de boodschap.

Gouden sleutels voor inclusie - Hoe doen we het?

Inclusie zit ingebakken in de cultuur van Jonge Helden…

 • Alle animatoren krijgen vorming rond drempelverlagend werken en diversiteit. De BEZties krijgen nog extra verdieping rond inclusief werken.
 • De visie van Jonge Helden is dat drempels worden gezien als leerkansen voor alle betrokkenen, niet als hindernissen.
 • Als er een kleine extra ondersteuningsnood is, dan informeren zij hun animatorenteam, want elke vrijwilliger is opgeleid om drempelverlagend te werken. Elk team kan inclusief werken. Als er een grotere ondersteuningsnood is dan zetten we een BEZtie in (Begeleider Extra Zorg).
 • Jonge Helden bekijkt elke vraag naar inclusieve deelname individueel en gaat ermee aan de slag. Indien het kind toch niet kan aansluiten bij één van de activiteiten, proberen zij door te verwijzen en mee te zoeken naar een alternatief, bv. via het Steunpunt voor Inclusie
 • Ze geven vorming aan hun animatoren om spelen inhoudelijk divers te maken: de personages moeten niet altijd een stoere ridder of schattig prinsesje zijn. Alle kinderen moeten zich kunnen herkennen in de spelen!

Inhoudelijke ondersteuning rond inclusief werken

 • Jonge Helden heeft een beleids- en diversiteitsmedewerker, Zij is verantwoordelijk en aanspreekpunt rond inclusie, zowel voor ouders als voor de vrijwilligers. Zij bekijkt zowel de individuele vragen van deelnemers die binnenkomen, ondersteunt de animatoren en BEZties rond diversiteit, maar heeft ook veel kennis en voeling binnen het brede jeugdwerklandschap. Zij heeft voeling met wat er leeft bij kinderen, ouders, animatoren, andere organisaties en kan hierop inspelen om hun inclusieve werking steeds te verfijnen. Toch blijft het inclusieverhaal niet beperkt tot de beleids- en diversiteitsmedewerker, het is in de hele organisatie doorgedrongen:

Inclusief werken is een permanente uitdaging. Het mag geen niche blijven of een klein deel van je organisatie, maar het moet deel worden van de kern van je organisatie. Elke vrijwilliger werkt mee aan inclusie. (Sandra, Diversiteitsmedewerker)

 

 • Open Communicatie is de kern om inclusief te kunnen werken. Jonge Helden nodigt ouders en kinderen uit om hun noden en drempels expliciet aan te verwoorden zodat men samen naar oplossingen kunnen zoeken. Dit zorgt niet voor uitsluiting, integendeel, dit zorgt dat ze kunnen zoeken naar waar mogelijkheden liggen. Zij gaan in gesprek en bundelen info over kinderen in een ‘speelfiche’. Dit is een heel positief document over talenten, maar waar ook ruimte is om noden in kaart worden gebracht.
 • Er is vooraf aan de activiteit contact tussen de BEZtie en de ouders. Zo kunnen de ouders en animatoren hun vragen kwijt en info en tips uitwisselen. Dit is een ideale start voor een open en transparante communicatie met ouders!
 • Jonge Helden heeft inclusiekoffers: daarin zit concreet materiaal zoals time timers, emotiekaarten, maar even goed een spel om als BEZtie met je animatorenteam te spelen over je visie op inclusie, tools om spelen te gaan aanpassen aan individuele noden, enz.
 • Zij werken samen met IedereenVerdientVakantie, zij zorgen dat de meest kwetsbare kinderen in de samenleving ook ons aanbod kunnen vinden. Jonge Helden heeft heel laagdrempelig een aanvinkbox toegevoegd bij het inschrijven waar mensen kunnen aanvinken als de prijs van het kamp geen evidentie is. Dan contacteren zij hen individueel en zoeken samen wat werkt, bv. in delen betalen, een reductietarief, …
 • Jonge Helden organiseert elk jaar een vormingsweekend voor animatoren die meer willen leren over inclusief werken: veel tips en ervaring uitwisselen, info over inclusief werken, enz. Nu hebben ze ook een verdiepingsweekend rond inclusie voor meer ervaren animatoren. Zo is er ruimte voor intervisie en ervaringen uitwisselen. De diversiteitsmedewerker voorziet theorie en ondersteuning, maar het zijn de animatoren die dit uitvoeren en de concrete ervaringen kunnen inbrengen.

Blijven zoeken en vernieuwen…

 • Er bestaat een traject van co-animatorschap. Jonge Helden werkt dit nog verder uit: welke deeltaken van animator-zijn kan je opnemen, welke niet? Hoe kan je de animatorenploeg dus mee aanvullen?

 

“Ik ben trots hoe onze vrijwilligers zich smijten in ons inclusief verhaal! En wij willen steeds blijven bijleren daarover. Dit is een heel belangrijke basishouding die we willen blijven doorgeven aan al onze vrijwilligers. Want inclusief werken is een enorme groeikans!” (Sandra, diversiteitsmedewerker)

Neem een kijkje op de website van Jonge Helden