Een vacature start met een duidelijke vacaturetitel. Hierin probeer je in enkele woorden te vatten wat de job die jij aanbiedt precies omvat. Bijvoorbeeld: ‘Persoonlijk assistent op school’ of ‘Vrijwilliger voor woon-werk vervoer’. 

Een kandidaat wil natuurlijk graag weten wat de job precies inhoudt, de functieomschrijving. Vermoedelijk zal de kandidaat in de eerste plaats werken met/rond jouw kind. Je mag dus zeker starten met een voorstelling van jouw kind, diens interesses, eventueel een foto en alles wat relevant is voor de job die de kandidaat zal uitvoeren. Een functieomschrijving omvat meestal ook de taken en activiteiten die de kandidaat zal uitoefenen, maar soms zijn deze in een inclusietraject niet zo eenduidig te omschrijven. In dat geval kan het helpen om te focussen op de noden van jouw kind en diens context. Probeer ook zicht te geven op waar, wanneer, met wie (jouw kind en het team eromheen) de kandidaat zal werken. Vergeet ook niet te vermelden waarom je iemand zoekt om jullie inclusietraject te ondersteunen, welk doel zal de kandidaat samen met jullie nastreven? 

Beschrijf ook welk profiel je zoekt. Welke vaardigheden, kennis, ervaring zoek je nog om jouw inclusieteam te versterken? Ben je op zoek naar iemand met een bepaalde vooropleiding? Kandidaten denken vaak dat ze een pedagogische vooropleiding nodig hebben om een inclusietraject te kunnen ondersteunen. Is de vooropleiding voor jou van weinig belang, maak dat dan ook expliciet duidelijk. Maak ook een duidelijk onderscheid tussen minimale eisen en welke vaardigheden, kennis of ervaring een meerwaarde zijn. 

Uiteraard wil een kandidaat ook weten wat jij te bieden hebt, de arbeidsvoorwaarden. Dat gaat over verloning (of de afwezigheid ervan bij vrijwilligerswerk), het aantal werkuren per week, vakantiedagen, eventuele voordelen of vergoedingen (bv. voor woon-werk verkeer). Maar vergeet zeker niet de bijkomende voordelen, zoals samenwerken in een warm team of deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, schooluitstappen/schoolreizen, e.d. Wie meewerkt aan het waarmaken van inclusie, krijgt hier veel meer dan een monetaire beloning voor. 

Eindigen doe je met een korte omschrijving van jullie sollicitatieprocedure. Je geeft aan binnen welke termijn de kandidaat een antwoord kan verwachten, aan wie mag de kandidaat zich richten in zijn/haar sollicitatiebrief (is dat aan jou of aan jouw kind?) en hoe zij contact kunnen opnemen als er vragen zijn. Vermeld hierbij minstens een mailadres. 

Moeten al deze elementen in jullie vacature staan? Nee, maar het kan wel helpen om potentiële kandidaten aan te trekken. Probeer je vooral te focussen op de belangrijkste informatie, het is niet de bedoeling dat jouw vacature een boek wordt. Bovendien is een vacature voor een ondersteuner van een inclusietraject ook een heel persoonlijk document, want de job gaat over jouw kind, jullie gezin, jullie school, e.d.  Aarzel dus niet om jullie eigenheid in de vacature te leggen. 

Terug naar overzicht