Ze kozen voor een menselijke piramide als beeld. Deze piramide is op de school geplaatst om duidelijk te maken dat Nette gedragen wordt door de hele school. Nette wordt ondersteund en geholpen door zowel medeleerlingen als leerkrachten. Tegelijkertijd staat ze niet helemaal bovenaan, Nette helpt zelf ook anderen. Ook materiële aanpassingen komen in beeld, zoals een rekenmachine en een kastje met aangepaste taken.

Nette is een 10-jarig meisje met het syndroom van Down. Ze volgt inclusief onderwijs en zit momenteel in het 4de leerjaar op de Steinerschool. Dankzij de goede samenwerking tussen de ouders en de school is Nette’s inclusieproject een echte succeservaring. Nette is geliefd bij alle leerkrachten en wordt gedragen door heel de school.

Hoe is dit allemaal begonnen?

Wij wilden Nette graag naar dezelfde school als haar broers en zus laten gaan, dit zorgde echter voor heel wat spanning en onzekerheid. Je moet namelijk de goedkeuring krijgen dat je kind welkom is en mag starten. Na overleg werd vrij snel beslist dat Nette mocht starten in de kleuterschool. Ze ging graag naar school en dit verliep allemaal vrij vlot.

Tegen het einde van de kleuterschool begonnen de gesprekken in verband met de overstap naar de lagere school, ook dit bracht weer veel onzekerheid en spanning met zich mee. De school twijfelde en zat in een afwachtende positie, ze vroegen zich af of ze dit wel gingen kunnen als school. Uiteindelijk heeft men besloten om ervoor te gaan en is Nette, een jaartje later dan haar leeftijdsgenoten, gestart in het eerste leerjaar. Door de grote veranderingen die bij deze overstap kwamen kijken, hebben zowel Nette als haar klasgenoten en haar juf wat tijd nodig gehad om te wennen en elkaar beter te leren kennen. Zeker op sociaal vlak was het voor Nette best moeilijk in het begin, hier heeft de juf met behulp van stagiaires enorm aan gewerkt. Ook de juf heeft wat tijd nodig gehad om te zoeken naar de beste manier van werken met Nette en los te laten dat Nette niet altijd met alles mee kan.

Nette gaat graag naar school en hecht veel belang aan haar klas. Iedere week krijgt ze twee klasgenoten als ‘helpers’, zij nemen dan kleine taken op zich om Nette te ondersteunen. Om te voorkomen dat Nette steeds degene is die geholpen wordt, krijgt ze zelf ook verantwoordelijke taken waarbij ze anderen kan helpen. Nette doet zoveel mogelijk mee met haar klas, maar steeds aangepast aan haar mogelijkheden. Zo zal ze bij rekenoefeningen de ene keer eigen (makkelijkere) oefeningen krijgen, terwijl ze op andere momenten haar rekenmachine mag gebruiken zodat ze toch dezelfde oefeningen als haar klasgenoten kan maken.

Tot slot zijn er in de klas ook een aantal materiële aanpassingen voorzien. Zo heeft Nette een speciale aangepaste bank door haar visuele beperking, een eigen kastje vol met hulpkaarten, (leer)spelletjes en andere hulpmiddelen.

Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met de school, de juf en ondersteuners. Ondanks dat de school aan het begin wat bang en onzeker met het inclusieproject is gestart, is het voor beide partijen een zeer positieve ervaring die mogelijk wordt gemaakt door wederzijds vertrouwen en goed overleg.

Mama van Nette